zhášecí rošty pro energetiku

Nosný krycí rošt záchytných jímek s adsorbční zhášecí vrstvou
Účel výrobku:

Rošt slouží k vytvoření pochozí plochy zakrývající záchytné jímky, na kterých je instalováno zařízení obsahující provozní kapaliny. Zejména pak záchytné jímky na stanovištích transformátorů, kde hrozí jednak nahodilé úkapy ropných látek a v případě havárie i tečení hořícího oleje.

V případě úkapu malých množství se část oleje zachytí v sorbční vrstvě. V případě tečení velkého množství hořícího oleje dojde protečením přes sorbční vrstvu k zhasnutí plamene a v případě, že by došlo k hoření uvnitř jímky, tak díky zakrytí jímacího prostoru dojde k vyhoření vzduchu a následnému zhasnutí. Schopnost zhášet hořící olej protečením přes tento rošt byla prokázána provedením zkoušek v požární zkušebně v Veselí nad Lužnicí (Pavus a.s.) viz. příloha – Protokol o zkouškách pochozího roštu č. Pr-13-5.005n ze dne 12.12.2013

Technické řešení :

Výrobek sestává z vlastního pochozího roštu, který tvoří nosnou část výrobku a vytváří vrchní – pochozí vrstvu. Její tvar a rozměry jsou dané rozměrem zakrývané jímky a způsobem vytvoření nosné konstrukce pro tento rošt, tj. např. úhelníky přichycené ke stěnám a nosníky napříč rozměrnějších jímek. Tato konstrukce je navržena v projektové dokumentaci, případně je součástí dokumentace dílenské.

Pod tímto roštem je připevněna kazeta tvořená tahokovem s perforovanými nebo plnými stěnami, která je naplněna pěnovým sklem vhodné frakce a připevněna k nosnému roštu po stranách a dle rozměru i v ploše. viz. obr.

V případě potřeby je celý prvek snadno demontovatelný a rozebíratelný a je možno provést výměnu sorbčního materiálu v případě, že dojde k jeho znečištění. Pěnové sklo je použito pro jeho stálost ve venkovním prostředí, odolnost vůči vysokým teplotám při případném hoření, vysokou schopnost sorbce pro případ náhodných úkapů a nízkou objemovou hmotnost což je hlavně ekonomická výhoda v případě potřeby likvidace této náplně jako nebezpečného odpadu a samozřejmě to též zabezpečuje snadnou manipulovatelnost s roštem. Hmotnost 1m2 je cca 38kg.

Vlastní realizace spočívá v přesném zaměření jímky jenž má být zakryta a následném návrhu skladby jednotlivých polí roštů. Dále je vyrobeno příslušné množství roštů potřebných rozměrů, instalován nosný systém a položeny rošty. V případě požadavku na operativní přístup do zakrývaného prostoru je některá část roštu navržena jako otevíravý vstupní otvor.

Uvedené řešení je chráněno užitným vzorem č.26886.

Dosud byly tyto rošty realizovány na TNS Nedakonice, TNS Golčův Jeníkov, TNS Ostrov nad Oslavou, TNS Havlíčkův Brod, TNS Říkovice, TNS Střelná, TNS Český Těšín, TR Hulín, CDP Praha, TNS Týniště, Rozvodna Třebovice, TNS Horní Cerekev,atd.


Protokol PAVUS a.s. č. Pr -13-5.005n

Výkres – schéma technického řešení, půdorys, řez.

Užitný vzor

© Copyright Stazepo a.s.