kontakty

Kontakt

Stazepo a.s.

Maříkova 1, Brno 62100

DIČ: 25549839

LEI: https://www.gleif.org/lei/315700M54O0W30SQML30

tel. +420 549522811, mail:  stazepo@stazepo.cz

 ing. Tomáš Bradáč, statutární ředitel ...tomas.bradac@stazepo.cz

Lenka Vymazalová, sekretariát ...lenka.vymazalova@stazepo.cz


kontakty

Ředitel společnosti: Ing. Tomáš Bradáč                   tomas.bradac@stazepo.cz  

Člen správní rady :   Bronislav Dvořák                     bronislav.dvorak@stazepo.cz  

Sekretariát:   Lenka Vymazalová                               lenka.vymazalova@stazepo.cz  

Účetní: Ing. Iva Holešová                                             iva.holesova@stazepo.cz  

Hlavní stavbyvedoucí:  Roman Svoboda                roman.svoboda@stazepo.cz  

Stavební dvůr: Miroslav Pavelka                              miroslav.pavelka@stazepo.cz  

Doprava, recyklace:   Petr Holub                             petr.holub@stazepo.cz   

 Stavbyvedoucí: Michal Weis                                   michal.weis@stazepo.cz  

Příprava staveb, rozpočty : Tereza Herková     tereza.herkova@stazepo.cz  

Stavbyvedoucí : Patrik Výmola                                 patrik.vymola@stazepo.cz

Stavbyvedoucí : ing. Bedřich Konečný                   bedrich.konecny@stazepo.cz

 
 

napište nám

Těšíme se na spolupráci

© Copyright Stazepo a.s.