Aktuální informace

rok 2019

 • Start 2019 Zahájení roku 2019 proběhlo ve znamení hektického úsilí na stavbě technologické budovy v Brně na hlavním nádraží, kde se významným způsobem podílíme na stavbě "rekonstrukce infrastruktury", která zajistí zejména modernizaci řízení pohybu vlaků v Brně a okolí. Aby ta hejblata měla kde být stavíme pro ně moderní a nejspíš i pěknou technologickou budovu pro sdružení firem AŽD a EŽ pro investora Správa železniční dopravní cesty. Protože zásadní etapa musí být hotová na konci března tak si někteří z nás vánoční svátky 2018 ani moc neužili. Postupně dokončujeme výstavbu haly pro firmu BOIS v Blansku. V květnu snad bude hotovo. S vylepšením počasí jsme zahájili práce na betonových konstrukcích pro stavbu myčky kolejových vozidel (už druhé v naší historii), tentokrát pro Dopravní podnik města Brna, resp. sdružení firem Firesta a IMOS. Tam se také spěchá protože na podzim se bude oslavovat 150 let DPMB a to už by měla myčka stát. S prvním jarním dnem jsme také zahájili práce na první etapě rozsáhlé rekonstrukce v rozvodně Medlánky pro EoN resp. Eltodo jako vyššího dodavatele. Tady jsou práce naplánované na tři roky, ale postupné termíny jsou také neúprosné, tak není na co čekat. V našich řadách jsme přivítali dva nové stavbyvedoucí Yuriye Tsolihana a Martina Hauznera, tak jim přejeme mnoho úspěchů.
 • Tak se nám po stavbě procházela delegace, jestli vzácná, posuďte sami. Každopádně jsme rádi, že se nikomu nic nestalo, počasí přálo i pohledům ze střechy a ani zuřiví reportéři ani ochranka nic nepoškodili.

            video a článek zde:  Návštěvníci  zdroj: seznamzpravy.cz

 • Je pomalu po prázdninách, technologická budova v Brně na hlavním nádraží je už téměř naplněna technologií a my pokračujeme na komunikacích a dalších drobných objektech. V mezičase vyrostla další zajímavá skladovací hala pro Nerezové materiály s.r.o.  A kromě pkračování na rekonstrukci rozvodny v Brně Medlánkách jsme zahájili práce na rekonstrukci oplocení pro Eon v Jihlavě.  Finišují přípravy stavby propustků a části kanalizace v Hustopečích - další drážní stavba.

rok 2018

 • Držíme palce Tak jak jsme na začátku roku vítali Karolinu Holčákovou do svých řad, tak se s ní dnes na konci března loučíme, protože se jí podařilo získat stipendium na vysoké škole v USA, kam zakráko odjede - v tom jí (jak chápeme) ani hvězdná kariéra ve Stazepu nezabrání. Tak jí držíme palce a přejeme úspěch. Podobně si nechce nechat vymluvit těhotenství Klárka Kotisová a tedy v dubnu nastupuje na mateřskou - taky držíme palce ať vše dobře dopadne a děkujeme, ž již měsíc intenzivně zaučuje svoji nástupkyni Báru Hlavsovou, kterou tímto vítáme do kolektivu a přejeme hodně úspěchů v práci.
 • Lednová S novým rokem 2018 vítám v našem kolektivu Karolínu Holčákovou - možná první dámu na pozici stavbyvedoucí v naší historii - přeji jí hodně štěstí a vytrvalosti a také Michala Weise, který je "navrátivším se synem" a také postoupil na pozici stavbyvedoucího. I jemu přeji ať se daří, zemina ať je všude jen soudržná a beton má správnou konzistenci. Ačkoliv venku právě zuří sněhová kalamita po celé republice tak my se intenzivně snažíme zajistit vše na stavbě haly pro KZK tiskárnu v Brně na to, aby 5. března měl kam dorazit nový stroj z Ameriky, tak si držme palce ať to není do závěje. Pomalu se rozjíždí další akce pro firmu KPB Bučovice, kde budujeme kanalizaci, zpevněné plochy a ocelové přístřešky. Snad se znovu rozjede most ve Veselí nad Moravou, který se zadrhnul v prosinci kvůli založení, pokračují dokončovací práce pro Depo kolejových vozidel a pomalu se rozjedou nějaké činnosti na rekonstrukci stanice ve Veselí nad Moravou, kde jsme už vloni provedli některé demoliční práce a teď hurá na budování kanalizace.

rok 2017

 • Prosincová Krátké shrnutí na konec roku. 2017: rok obratů - obrat jsme obrátili z klesající trajektorie do strmého růstu - +48% cca 95 milionů a ziskovost jsme obrátili do propadu -2,5mil. To není dobré...Pozitivní je snad jen to, že víme proč. Jak už to bývá, souhra několika nepříznivých faktorů - realizovali jsme několik zakázek nasmlouvaných ještě v dobách poklesu, tedy jsme nabídli objednatelům lepší ceny než (jak se ukázalo) bylo zdrávo a zároveň byl letošní rok rokem všeobecného růstu - všeho, kromě nezaměstnanosti. V důsledku jsme zaplatili za spoustu věcí víc a zároveň jsme museli spolupracovat s lidmi, kteří se ukázali jako nepoužitelní. Minulost nezměníme, pracujeme na budoucnosti - s lidmi jsme se rozloučili, ty co jsme si nechali jsme namotivovali, už od poloviny roku nabízíme naše práce za vyšší ceny (a ono se to daří - smluv máme podpepsáno už za asi 40 milionů na příští rok) a co je nepříjemné - museli jsme trochu utratit z finančního polštáře co jsme si za minulé roky nastřádali. Každopádně máme chuť pokračovat jako firma s dobrou pověstí, kterou jsme si pracně vybudovali. K zákazníkům se budeme chovat stále stejně, tedy férově a věříme, Že ti stávající nám zůstanou věrní a případní noví budou rádi, že nás našli. Co jsme vloni postavili: Halu na sklizeň pro Agroprogres u Opavy, dokončili jsme halu pro KPB Bučovice, postavili halu s administrativou pro Nerezové materiály - ano, s těmi halami se roztrhnul pytel. Nástupiště, protihlukovou stěnu, kanalizace a budovy ve stanici Kuřim, Několik menších akcí pro Depo kolejových vozidel v Brně, rekonstrukce podlah pro ČD Caro v Brně a Břeclavi, dokončili jsme mosty na silnici do Bzence, postavili jsme portihlukovou stěnu na D3, Několik mneších akcí pro Eon v Čebíně, Velkém Meziříčí, Hustopečích, most pro průmyslovou zónu v Kuřimi, začali jsme stavět singletrail pro cyklisty v Mariánském údolí u Brna a určitě jsem ještě na něco zapomněl.
 • Květnová Od posledního zápisu zde, došlo k praktickému dokončení výrobní haly pro společnost KPB intra, která se bude předávat začtkem června. Pracujeme na objektech : protihluková stěna, zastřešení nástupiště, kanalizace a opravy budov na stavbě modernizace ŽST Kuřim. Cca v polovině jsou práce na stavbě skladově haly na obiloviny pro Agroprogres Kateřinky, zhruba ve stejné fázi jsou práce na protihlukové stěně na D3 u Veselí nad Lužnicí - Bošilce. Zahájili jsme též práce na výstavbě skladové haly pro nového investora - firmu Nerezové materiály v Uherském Hradišti. Pokračujeme na rekonstrukci mostů na silnici do Bzence. Přvítali jsme v našich řadách dva nové stavbyvedoucí pány Hynka Zigmunda a Ladislava Vašulku, kterým tímto přeji mnoho pracovních úspěchů.
 • Lednová Ačkoliv velmi mrazivý, tak pro naši společnost poměrně pracovně nabitý začátek roku.
  Začínali jsme sice neobvykle až 9.ledna obvyklým bezpečnostním školením, ale ukázalo se to býti moudrým rozhodnutím, protože všude byla stejně taková kosa, že se nedalo dělat nikde nic.
  Schopnost vedení společnosti předvídat vývoj počasí na několik týdnů dopředu není nikdy k zahození.
  Takže v druhé polovině ledna již pilně pracujeme na zakázce pro Depo kolejových vozidel v Brně, kterou jsme získali ve výběrovém řízení těsně před koncem roku. Pokračujeme na stavbě průmyslové haly v Bučovicích pro KPB Intra a zahájili jsme práce na stavbě modernizace trati Brno Kuřim včetně nádraží, konkrétně na technologických budovách pro sdružení Subterra- OHL ŽS. Pokud počasí dovolí tak by se v polovině února měla rozjet další etapa opravy mostů na silnici do Bzence. Pracujeme společně s firmou Femont na přípravě stavby haly por skaldování obilí pro společnost Agroprogres, která by se měla zahájit nejlépe v březnu, aby tam už letošní úroda mohla být uskladněna. Ostatní stavby jsou zatím před podpisem smlouvy o dílo, tak je zatím nebudu komentovat, abych něco nezakřikl.
  Také momentálně probíhá výběrové řízení na pozici stavbyvedoucího v naší společnosti, tak kdo máte zájem, tak napište - šance tu je.

rok 2016

 • ... a jedna na závěr Máme prakticky za sebou zvláštní rok, kdy jsme finančně dosáhli malého obratu, ale zrealizovali jsme velké množství zakázek z čehož plyne, že byly všechny malé. To se samozřejmě odráží na hospodářském výsledku, takže příští rok se musíme trochu víc snažit :-). Každopádně máme za sebou úspěšně zrealizované a předané zakázky jako je posun protihlukové stěny na D1 pro skupinu Eurovia, několik objektů na rekonstrukci trati Žďár - Ostrov pro Skansku, několik drobnějších zakázek pro Eon i České dráhy s.p., první etapu rekonstrukce mostů na silnici u Bzence pro Firestu. Zrekonstruovali jsme krásný most v Biskoupkách a zhájili výstavbu další etapy průmyslového areálu pro firmu KPB Intra společně s partnery ze Senergosu a.s. Nebyl ten letošní rok, ale jen "sluníčkový" podařilo se nám vyrobit několik pojistných událostí a soudíme se z dalším nespolehlivým plátcem firmou GaG Building o nezaplacené faktury za provedené práce. V průběhu roku došlo k několika personálním změnám a jako vždycky věřím, že to budou změny k lepšímu. Protže to letos byla jubilejní 20. stavební sezóna, tak nezbývá než si navzájem popřát dalších aspoň 20 úspěšných let.
 • První aktualitka Poněkud opožděně, ale přece jsem našel chvilku na shrnutí první poloviny letošního roku. V první řadě jsme oslavili 20 let existence firmy příjemnou párty na Šiklově mlýně, kterou jsme si všichni zasloužili a kdo chtěl tak si jí i užil. Co se týká pracovního nasazení, tak se letošní první polovina roku nese v duchu očekávané absence velkých zakázek zejména v dopravním stavitelství a proto i naše náplň sestává z většího množství menších akcí, což je samozřejmě náročnější na organizaci a hlídání nákladů. Věřím, ale že se to naučíme zvládat. Telegraficky seznam významějších právě realizovaných zakázek: Rekonstrukce trafostanice v ŽST Tišnov pro přátele z firmy Jicom, práce na opravě dálnice D2 pro Skansku, několik drobnějších akcí na rozvodnách Eon (Oslavany, Hrušovany), demolice na rozvodně v Telči pro Senergos, komunikace pro SaS s.r.o na stavbě bytového domu v Brně Lískovci, protihluková stěna na D1 pro skupinu Eurovia, betonářské práce tamtéž pro Strabag, Rekonstrukce několika objektů pro depo kolejových vozidel Brno a hlavně několik objektů mostků, propustků na stavbě rekonstrukce trati Ostrov nad Oslavou pro Skansku dál rekonstrukce mostu přes Jihlavu pro obec Biskoupky s Prefou Brno. Dále budem realizovat výrobní halu pro KPB Intra v Bučovicích společně se Senergosem, opravu patek stožárů vedení s GA energo, propustky na D1 pro Skansku, opravu mostů na silnici do Bzence pro Firestu...... Je toho hodně a v podstatě stále něco přibývá, tak se to čekání na pořádnou zakázku od státu dá nějak přežít :-) V oblasti personální došlo od minulého zápisu k několika změnám, z pozice stavbvedoucího odešel p. Schulz, kterému nevyhovovalo naše pracovní tempo a přišel Milan Jurášek, který ho snad zvládne. Roman Svoboda se také stal majitelem akcií společnosti a jako nejmladší a tudíž nejperspektivnější akcionář se stal nadějí a budoucností společnosti Stazepo a.s. do dalších 20 ti let. Samozřejmě předpokládáme, že se bude pevně opírat o nás - staré a pevné kořeny. červenec 2016 Tomáš Bradáč

rok 2015

 • První vlak Tady máme zaznamenán příjezd prvního vlaku na nově vybudované zastávce Znojmo -Nemocnice. Společná akce se společností Porr a.s. (subdodavatelé AŽD, Jicom, Valcano)v termínu 15.9 až 15.10.2015 https://youtu.be/hKWBARszjNI
 • TV Tak se naše stavba společná s Porr a.s. ocitla v televizi. https://youtu.be/MTQBL9jaHGQ
 • Novinka na webu Je doplněna pěkná interaktivní mapička se stavbami z poslední doby v záložce "Realizace" . Díky strýčku google :-)
 • Prázdniny na krku :-) Stavební sezona v plném proudu - jak také jinak. Předali jsme základy pod halu firmy Pokorný a dnes už tam stojí nová výrobní hala. Dokončili vodárenský objekt v Dambořicích. Slavnostně otevřeli rekonstruovanou stanici v Břeclavi. Dokončujeme práce na rekonstrukcích TNS v Golčově Jeníkově, Havlíčkově Brodu, Ostrovu nad Oslavou. V plném běhu podobná stavba v Běchovicích. Postupně dokončujeme budovu měnírny v Českém Těšíně. Probíhá intenzivní příprava na práce v rámci rekonstrukce kolejí Brno Tišnov (několik objektů provedeme pro Subterru a několik pro OHL ŽS - mosty propustky, pozemní objekty). Po mnohaleté spolupráci se Petr Vařečka musí trochu víc věnovat rodině, tak si musel najít zaměstnání, které mu umožní být víc doma. Takový je život, tak mu přejeme hodně úspěchů a štěstí doma i v nové práci, děkujeme za odvedenou práci v tričku Stazepa a věříme, že Michal Mekleš, který nastoupil na jeho místo bude nejméně stejně tak dobrým stavbyvedoucím jako byl Petr. A těšíme se na prázdniny :-)
 • Personální změna K 31.3. u nás ukončil pracovní poměr na pozici stavbyvedoucího p. Jaroslav Dočekal. Děkujeme za spolupráci. Zároveň na stejnou pozici nastoupil p. Jan Schulz - těšíme se na spolupráci.
 • Zahájení sezóny Celkem netradičně nám letos začala stavební sezóna hned se začátkem kalendářního roku. Opustili jsme stavby dokončené v minulém roce např. vodojemy ve Znojmě a okolí, výtah na nádraží v Kuřimi atd. Rozběhli se nám práce na rozodnách pro SŽDC - Golčův Jeníkov, Havlíčkův Brod a Ostrov nad Oslavou. Pokračujeme na výstavbě TNS v Českém Těšíně, kde nás sice trochu zasypává sníh, ale děláme uvnitř tak se to dá zvládnout. Hned první únorový den zahájíme výstavbu spodní stavby průmyslové haly pro firmu Těsnění Pokorný, která je naším novým zákazníkem a vypadá to, že v březnu zahájíme rekonstrukci budovy TNS v Běchovicích pro OHL ŽS, které je naším tradičním zákazníkem. O něo dříve vypuknou práce na budově čerpací stanice vodovodu v Dambořicích pro Skansku, ke které se po kratší odmlce jako k odběrateli vracíme. Zkrátka jedeme na plný plyn od samého začátku roku.

rok 2014

 • Zahájení sezony Neobvykle teplý leden nám umožňuje pracovat prakticky v plném nasazení a už to tak vypadá, že zima nepřijde ani v únoru. Pokračujeme na rekonstrukcích deseti vodojemů ve Znojmě. Zahájili jsme práce na některých objektech na žst Břeclav pro vyššího dodavatele Porr. Až ještě trochu oschnou meze :-) máme na dokončení pár patek na vedení VN pro Eon a také budeme moci zahájit zemní práce v rámci výstavby nové haly pro firmu Marbach v Rajhradě. Do toho ještě dokončení prací na rozvodně ve Velké Bíteši i na některých dalších rozvodnách. No, ještě že je ten teplý leden - lyžaři sorry.
 • září Sotva jsem napsal aktualitku o zahájení sezony je tu září. Takže hala por firmu Marbach je dávno hotová ke spokojenosti jak uživatele tak i německého investora. Rozvodna v Nedakonicích jakbysmet. A práce v železniční stanici Břeclav značně pokročily a pokračují už jen kvůli nutné koordinaci s činností uživatele adíky tomu, že byly o některé práce rozšířeny. Zahájili jsme výstavbu měnírny v Českém Těšíně pro firmu Elektrizace železnic a.s., což je pro nás nový zákazník, ale věřím, že se stane zákazníkem stálým. V plném proudu jsou stavby rozvoden v Golčově Jeníkově, Ostrově nad Oslavou a Havlíčkově Brodě, které jsou pro našeho starého zákazníka OHL ŽS. Rozbíhá se výstavba výtahu v žst Kuřim pro firmu Porr, se kterou již také pracujeme - právě na žst Břeclav. Některé práce pro Eon na různých rozvodnách patří už pomalu k podzimnímu standardu, takže i tam je nás vidět. Podařilo se nám rozjet výrobu roštů pro zakrytí jímek stání transformátorů a už je dodáváme nejen na stavby prováděné naší firmou, ale také pro ostatní stavební firmy. Během dvou týdnů bychom měli dokončit a začít předávat stavby deseti vodojemů ve Znojmě a okolí. Protože většina z uvedených staveb se nám překulí i do příštího roku nejen finančního, ale i kalendářního tak nám držte palce a´t je zima mírná a ke stavbařům přívětivá.

rok 2013

 • Sezóna v plném proudu Jen pro pořádek a pro historii uveřejňuji přehled zakázek realizovaných v této sezóně naší firmou. V první řadě je to 10 objektů vodojemů v rámci stavby "Zlepšení kvality pitné vody na Znojemsku" a to pro sdružení firem firmu Imos Brno - Arko, dále stavební práce na rozvodně Nedakonice, kde investorem je SŽDC a my jsme dodavatelem sdružení firem OHL ŽS a Signalbau. Již předaná je stavba protihlukové stěny v Kuřimi (železnice). Provádíme rekonstrukci rozvodny Tvrdonice (Eon), dokončili jsme rozvodnu pro firmu Fatra v Napajedlích, intenzivně pracujeme na projektové dokumentaci nové haly pro firmu Marbach, provedli jsme několik drobností pro Siemens v Drásově a jako již tradičně provádíme několik menších akcí v rámci rekonstrukcí a údržby rozvodem pro Eon. Před podpisem smlouvy je společná akce s GA Energo - rekonstrukce vedení VN (Husovice -Sokolnice), kde nás čeká cca 100 podpěrných bodů.
 • První Dnes je 2.1.2013 takže si zatím přečtěte poslední aktualitu r. 2012.

rok 2012

 • Shrnutí Sezona je úspěšně za námi. Ano, úspěšně, přes veškerý pesimismus chrlící se na nás z médií skoro každý den. Podařilo se zejména díky úsilí pana Grunwalda (starosty obce Malhostovice) dořešit čerpání dotace, o které jsem se zmiňoval v prvním letošním příspěvku a tudíž i naše společnost dostala nakonec zaplaceno za odvedenou práci a společně s firmou Imos jsme si mohli oddechnout. Takže ještě jednou pane starosto děkujeme, že jste neutekl od rozdělané práce a dotáhl věc do zdárného konce přes mnohá protivenství o nichž víte nejlépe sám. Z pohledu čísel jsme skončili zase s o něco menším obratem než vloni, ale s téměř stejným ziskem, takže můžeme být spokojeni. Navíc jsme ke konci roku úspěšně realizovali několik zakázek, které nám přinesly nejen spokojenost zákazníků, ale určitý zisk, takže opět spokojenost. Podařilo se zdárně provést náročnou rekonstrukci prostor v Siemensu v Drásově, včas dokončit a předat organizačně náročnou opravu 160 ks podpěrných patek pro Eon (resp. Senergos), zahájit rekonstrukci rozvodny pro Fatru Napajedla a úspěšně spolupracoavat s firmou Moravostav na realizaci recyklačního střediska Asekol u Jihlavy. Také jsme ke všeobecné spokojenosti provedli práce na našich objektech na stavbě Střelenského tunelu a v neposlední řadě provedli několik drobnějších akcí pro Eon. Také rozvodny ve Veselí nad Lužnicí a Jeřmanicích jsou dokončené nebo těsně před dokončením. Děkuji i na tomto místě všem zaměstnancům a partnerům společnosti za spolupráci a přeji všem zdraví, optimismus a trochu toho štěstí v nadcházejícím roce. Tomáš Bradáč
 • Akce Spíše jen pro pořádek a aktuálnost je zde seznam akcí, které realizujeme a budeme relizovat v první polovině roku. Dokončujeme halu pro KPB Intra v Bučovicích pro Senergos a.s. Rekonstrukce rozvodny ČEZ v Jeřmanicích pro GA Energo. Rekonstrukce rozvodny Veselí nad Lužnicí pro Eon servisní. Dokončíme kanalizaci v Čebíně pro soukromé investory. Zrealizujeme most a propustky na akci - rekonstrukce Střelenskéhu tunelu pro Subterru. Dokončíme sanaci mostu v Měrovicích pro Tomi Remont. Zahájíme výstavbu dalšího objektu pro Vinařství Kovacs. . p.s. děkuji Martinu D. za faktickou připomínku. Všichni říkáme "střelenej tunel" tak se může chybička vloudit :-)
 • Nová sezona Novou sezonu jsme zahájili s velkým balvanem neuhrazeného dluhu, který vznikl díky neschopnosti obcí Malhostovice a Drásov vyřídit včas financování již téměř dokončené kanalizace. A tudíž dluží dodavatelům ohromné částky. Nejvíce firmě Imos, méně firmě Mertastav a nejméně, ale přesto je to mnoho milionů naší společnosti. Věříme v narovnání situace v dohledné době a zatím bojujeme jak se dá.

rok 2011

 • Personální změny Ke dni 31.12.2011 ukončil pracovní poměr u naší společnosti ing. Bedřich Konečný
 • 15 let firmy V březnu tohoto roku to bylo 15 let kdy byla společnost Stazepo zapsána (tehdy jako s.r.o.) do obchodního rejstříku. Tuto událost jsme se zpožděním oslavili. Tady jsou nějaké fotky http://stazepo.rajce.idnes.cz/15let_lucina
 • sezona 2011 V letošním roce oslavíme 15 let trvání firmy Stazepo a.s. jak jinak než prací :-) Sezónu začínáme výstavbou na ČOV Drásov pro společnost IMOS Brno. Zároveň pokračujeme na třetí etapě rekonstrukce rozvodny v Brně Líšni. Postupně se práce rozjíždí i v Praze na rekonstrukci bytových domů společnosti Remco s.r.o. Pražská pobočka se zajímá o získání prací při výstavbě kabelových sítí - což se také nakonec daří. Spolupracujeme se společností Skanska na dodávkách staveb pro SUS JMK (Tetčice, Šakvice, Mor. Krumlov) a také provádíme oplocení na D1, zahajujeme práce na rekonstrukci rozvodny ve Vranově nad Dyjí. Provádíme práce menšího rozsahu pro OHL ŽS, a Zakládání staveb. V naší firmě se jako stavbyvedoucí stabilizoval Jan Drápal a p. Jiří Špalek odešel do zaslouženého důchodu, nicméně naše spolupráce s ním pokračuje. Pomalu, ale jistě se rozbíhá práce se strojem pro recyklace stavebních sutí a drtíme první stovky a tisíce tun stavebního odpadu. Díky EU :-)

rok 2010

 • Tak letos už jen stručně Letošní rok se nese ve znamení menších zakázek a boje s krizí, kterou ve stavebnictví doplňuje boj nového ministra dopravy se stavebními firmami ... Přesto se nám daří postavit několik zajímavých a snad i pěkných staveb nejen pro tradiční, ale také pro nové zákazníky. Administrativní budova pro společnost Senergos s.r.o. je první z nich. Opěrné zdi v Bernarticích pro Skansku - návrat k naší obvyklé náplni práce z doby po velkých povodních na Moravě v r.2000-2001. Kamenobloky opět našli svoje uplatnění. Zajímavá je zakázka - přebudování původního vinného sklepa na super moderní provoz řízeného kvašení, lahvovny a laboratoře ve vinařství Kovacs v Novosedlích. Mimochodem, pokud tato investice pana majitele posune jeho výrobky ještě výše, tak se mají co obávat i světoví vinaři, protože už dnes jsou vína tohoto rodinného vinařství na špičkové úrov .  Čistírna odpadních vod v Habrovanech je další ze staveb, za kterou se nemusíme stydět. Zrealizovali jsme i pár menších staveb pro obec Drásov (rekonstrukce školky, zdravotního střediska, výstavbu výtahu) a několik menších staveb pro Eon - opět rekonstrukce polí v rozvodnách, úpravy budov apod. Zahajujeme práce na výstavbě ČOV v Drásově. Ekonomicky nedopadl finanční rok nejhůře, ale klesající množství práce na stavebním trhu je znát a zostřující se konkurence též, takže jsme rádi, že letos se daří dotáhnout do konce žádost o evropskou dotaci na zařízení na recyklaci stavebního odpadu, kterému bude brzy jistě věnována samostatná webová stránka a tak dojde k dalšímu rozšíření našeho výrobního programu a to i v hospodářsky nepříliš dobrých časech.
 • Tak toto jsme z významné části postavili  https://mapy.cz/s/3qLMu

rok 2009

 • V tunelu Byli jsme v říjnu na exkurzi v tunelu pod ulicí Dobrovského v Brně a Roman to všechno krásně natočil :-) A tady to je http://www.youtube.com/watch?v=oN9FyfAo36k
 • Prázdniny na krku Čas letí splašený a máme za sebou polovinu roku. Roku kdy ekonomická krize doléhá snad na všechny a všechno. Nechci to zakřiknout, ale Stazepo ji zatím nepociťuje, alespoň pokud se týká objemu realizovaných prací. Pololetní čísla a výhled do podzimu vypadá, že obrat by neměl být nijak výrazně jiný než v loňském roce. Dokončili jsme a předali některé stavby - Rozvodna Šternberk, kabelové kanály TS Modřice, Rozvodna Brno sever. Pokračujeme na objektech v rámci přestavby železničního uzlu Brno a provádíme další práce na různých rozvodnách pro společnost Senergos a.s. a dokončujeme stavbu v Rostěnicích. Intenzivně pracujeme na dobudování solární elektrárny na objektu v Drásově. V plánu máme několik menších staveb s objemem mezi 1-3 mil Kč, které doplní realizaci velkých zakázek.
 • Mrazivý leden Už jsme málem zapomněli jak vypadá zima, takže letošní mrazivý leden (už aby byl pryč) neumožňuje příliš provádět práce pod širým nebem a my bychom to zrovna tak potřebovali. Máme v současné době nasmlouvány významné zakázky na stavbě železničního uzlu v Brně v celkovém objemu přes 80 mil Kč a termín je neúprosný. Partnery jsou nám Skanska DS a OHL ŽS. Zároveň provádíme drobné práce pro obec Drásov a Eon. Tak si my všichni ve stavebnictví držme palce ať ty mrazy poleví a můžeme se konečně rozjet naplno !

rok 2008

 • A na závěr .... Rok utekl jako voda, navíc urychlený vlnou celosvětové finanční krize, které jsme si naštěstí kvůli množství práce ani nestačili všimnout. Neohroženi ani klesajícím kursem světových měn ani omezením developerských projektů zrealizovali jsme v tomto roce zakázky v celkovém objemu cca 110 mil Kč. Podařilo se nám nakonec stabilizovat skupinu našich techniků - stavbyvedoucích a posílili jsme oddělení přípravy o mladou projektantku ing. Němcovou. Pořídili jsme spoustu nového vybavení - zejména kvůli tomu, že nám spoustu starého v tomto roce různí lumpové ukradli (tři z nich půjdou v těchto dnech t.j. leden 09 před soud- budiž toto dobrou zprávou pro ostatní spolupostižené), obnovili vozový park. Zkrátka normálně jsme existovali jako zdravá firma. Pro zájemce o naše služby v oblasti půjčování systémového lešení jsme zřídili pobočku v Kralupech nad Vltavou. Rozhodně by se zde slušelo poděkovat jak všem našim zaměstnancům a subdodavatelům, tak i zejména našim zákazníkům, kteří nám zachovávají svou přízeň a opakovaně s námi spolupracují. Přejeme všem těmto a i naší konkurenci, která nás nenechá ustrnout na jednom místě, úspěšný rok 2009.
 • Stručný přehled toho co je za námi a před námi Naší společnosti se v letošním roce stále daří realizovat zakázky jak pro nové, tak pro stávající zákazníky. Zde je jen telegrafický výčet některých zakončených a rozpracovaných zakázek právě vrcholící stavební sezony. Pro E-on - rekonstrukce rozvodny Brno sever, komunikace na rozvodně Čebín, větší množství drobných stavebních úprav na různých rozvodnách, rekonstrukce v rozvodně v Konicích. Pro společnost Somerstone - Protihluková stěna v Modřicích (u Olympie). Pro OHL ZS - opěrná stěna v Nesovicích, protihluková opatření při rekonstrukci nádraží v Brně, stavební úpravy v měnírně Modřice. Pro společnost Merci - skladová a administrativní hala. Pro Skansku DS - přestavba hasičky v Břestu, ploty a komunikace na ulici Hradecká. Pro Firestu a.s. práce na rekonstrukci mostů Vážany. Pro OU Drásov - rekonstrukce budovy OÚ. Výstavba kompletní rozvodny pro větrný park ve Šternberku společně s firmou Senergos pro rakouského investora. Zkrátka a dobře je toho opět již za 100 mil. Kč a to sezona zdaleka nekončí.
 • První letošní Rok 08 začal a původně zimní počasí pomalu přechází do období lámajícího teplotní rekordy, takže i stavební práce se pomalu rozjíždějí. Realizujeme zakázky v Ostravě pro našeho staronového zákazníka OHL ŽS, stejně tak pro Skansku v Břestu. Dokončujeme a zahajujeme některé drobné stavby pro EoN a pomalu se chystáme na zahájení prací pro sdružení OHL ŽS - Skanska na objektech budovaných v rámci přestavby odstavného nádraží v Brně.

rok2007

 • A je skoro po sezóně Úprk časem pokračuje, takže nezbývá než malé shrnutí - no možná trochu předčasné - je přece teprve září. Od posledního jarního zápisu máme za sebou několik dalších zajímavých staveb. Dokončili jsme další etapu rekonstrukce BNT Špitálky pro Eon (cca 15 mil), stejně tak rekonstrukci rozvodny v Líšni, a rozvodny v Čebíně. Dokončili jsme všechny objekty na stavbě MÚK Hlinky a začali pracovat na objektech na ulici Hradecká - což je pokračování městského okruhu. Bytovka v Rosicích je pod střechou a hala pro firku Supellex (dodáváme základy a zpevněné plochy) jakbysmet. Provedli jsme několik menších akcí pro nové investory jako např. Sokol Hodonín a i pro své stálé zákazníky (Firesta) 2x PHS v Brně. V nejbližších dnech budou dokončeny dva nádherné byty na ulici Lidická (vlastní investice) takže už nyní hledáme slušné nájemníky se zájmem o bydlení v centru Brna. Rozšířili jsme o dalších mnoho metrů čtverečních naši půjčovnu lešení, takže můžeme uspokojit další zákazníky. No a kdybyste k nám chtěl jít někdo pracovat, tak o dobré pracovníky je u nás dobře postaráno.
 • Jaro Přesně dle předpovědi v předchozí aktualitě zima vůbec nezačala a stavebnictví předvedlo největší historický výkon v zimních měsících v posledních mnoha letech. Jen prostý výčet zakázek realizovaných naší společností v období jara 2007 by zabral půl stránky tak jen vybírám. Most Riviéra v Brně jako součást stavby křižovatky Hlinky, rekonstrukce rozvodny Líšeň, protihlukové stěny na ulici Novoměstská v Brně a v Přerově jako subdodávka pro firmu Firesta, základy pro turbínu v Ledvicích pro Škoda Power atd.atd. Intenzivně se pracuje na výstavbě dvou krásných 150m2 půdních bytů na ulici Lidická, které snad již brzy budou k pronájmu. Právě v těchto dnech se betonuje druhý strop čtyřpodlažní bytovky v Rosicích, pro developera Holding Invest Group s.r.o, u kterého si také můžete pořídit slušné bydlení. Celkem úspěšně se nám rozjíždí půjčovna rakouského lešení Ringer - nabídku vám rád zpracuje Petr Holub (777597011). Na závěr snad omluva všem řidičům, kteří musí objíždět obec Lažany na silnici Brno Svitavy - provádí se tam velká sanace části silnice včetně mostu - tak co se týká mostu slibujeme, že bude včas.
 • Zahájení roku (leden 07) Neobvykle teplá zima nám stavebním firmám přeje, protože se dá celkem plynule pokračovat v práci bez zbytečných výdajů na zimní opatření a proto i my jsme si odpočinuli pouze relativně krátce a hned zase naskočili do pracovního procesu. V současné době pokračujeme v rekonstrukci obecního domu v Drásově, intenzivně se pracuje na druhé etapě rekonstrukce prostor rozvodny v Brně na Špitálkách, provedli jsme po delší době drobnou stavbu pro Siemens v Drásově a práce se nezastavily ani na Hlinkách, kde v této době měl být mrazivý klid. Slušné počasí též umožňuje pokračovat ve výstavbě bytů na ulici Lidická. Při troše štěstí přejde mírná zima v pěkné jaro (samozřejmě jen v nížinách - na horách ještě napadne spousta sněhu) a to budou teprve statistici koukat na výkonnost českého stavebnictví... Tak si vzájemně držme palce

rok2006

 • Shrnutí roku 2006 Aby zůstal i tento rok zachován pro historiky, shrnu jej v následujícím příspěvku. Z hlediska vytíženosti naší firmy stavebními zakázkami se dá hovořit o velmi úspěšném roce, protože jsme se zkrátka nezastavili. Časně zjara jsme dokončili stavební práce na budově České pošty v Brně pro Skansku Třinec. Pokračovali jsme v budování dalších objektů v Pisárkách na křižovatce Hlinky. Z dalších dopravních staveb jsme provedli rekonstrukci železničního mostu ve Vatíně (Firesta a.s.), rekonstrukci silničního mostu v Herolticích (Skanska a.s.), rekonstrukci mostu u Sokolnic (Skanska a.s.), Rekonstrukci mostu a výstavbu opěrných zdí v Lažanech (Strabag, Skanska, dokončili jsme ulici Jižní v Drásově, rekonstruovali železniční propustek v Brodku u Přerova (OHL ŽS a.s) a několik dalších drobných staveb. V oblasti pozemních staveb jsme provedli pro EoN a.s. rozsáhlou rekonstrukci rozvodny v Brně Husovicích a Oslavanech, zahájili jsme druhou etapu rekonstrukce rozvodny v Brně na ulici Špitálky, provedli jsme pro tohoto investora několik menších staveb jako jsou oplocení objektů apod. Pro dalšího významného investora z energetického sektoru, firmu ČEPS a.s. jsme provedli rekonstrukci patek dálkového vedení v celkovém objemu cca 11 mil Kč. Pro Škodu Power jsme zrealizovali základy pod turbínu v teplárně v Komořanech (cca 7 mil.Kč). Dále jsme prováděli mnoho čištění metodou pískování, které se v poslední době stalo populární zejména u majitelů vinných sklepů. (a nádražních budov :-) Zajímavé zakázk yzrealizovalo i naše oddělení projekce - např. kompletní projekt a inženýring pro výstavbu průmyslového areálu firmy v průmyslové zóně ve Velké Bíteši, projekt a inženýring rušení studní pro město Brno, projekty pro Eon - rekonstrukce oplocení, apod. Celkem jsme dosáhli obratu přes 115 mil. Kč a zisku před zdaněním kolem 3 mil. Kč. Zahjili jsme výstavbu další budovy areálu v Drásově, čemuž předcházel odkup dalších pozemků kolem areálu. Na podzim byla zahájena vlastní investice - výstavba půdních bytů na ulici Lidická. Do vybavení společnosti bylo investováno okolo 2 mil. Kč. Počet stálých zaměstnanců se pohybuje stabilně kolem 50 ti lidí a okruh stálých subdodavatelů se stále rozšiřuje. Shrnuto: Práce jsme letos udělali dost, většinou můžeme být sami se sebou spokojeni, ale spát na vavřínech se nám zatím nechce. Takže se těšíme na spolupráci v roce příštím jak s našimi váženými investory, tak i s našimi subdodavateli.
 • při tom všem nám v březnu uběhlo 10 let od založení firmy – oslavy této události které proběhly v květnu budou mít asi vlastní stránku.
 • Letošní rok začínáme v této rubrice shrnutím prvních pěti měsíců roku. Jinými slovy, závazek o častějším doplňování čerstvých informací vzal za své hned ze začátku roku. Tak tedy od konce roku minulého do konce května za sebou máme prakticky všechny práce na stavbě Sběrného přepravního uzlu pro Poštu ČR v Brně, téměř dokončenou rekonstrukci rozvodny v Oslavanech, Rekonstrukci železničního mostu ve Vatíně, pokračujeme na opěrných stěnách na stavbě křižovatka Hlinky v Brně, začali jsme práce na rekonstrukci silnice a mostů na silnici první třídy v Lažanech, usilovně betonujeme základy pod turbínu v Komořanech, provádíme rekonstrukce patek stožárů pro Čeps, provedli jsme pár drobnějších prací pro MERO, začínáme práce na druhé etapě rekonstrukce rozvodny a souvisejících objektů v Brně na Špitálkách, intenzivně připravujeme práce na výstavbě bytovky v Rosicích,dokončujeme rekonstrukci obecního domu v Drásově projektujeme skladový areál pro firmu Laurens ….a to jsem jistě zapomněl na spoustu drobnějších akcí, které se od začátku roku zrealizovaly.

rok 2005

 • Je tu konec roku a jako obvykle běh našeho pracovního života předbíhá doplňování těchto aktualit – tak tedy do příštího roku si máme co předsevzít – budeme psát pilněji! Malé shrnutí roku 2005 – Realizovali jsme cca 20 staveb za celkem cca 100 mil Kč. Podíleli jsme se na tak významných zakázkách jako je stavba dálnice D1, železniční koridor, křižovatka Pisárky v Brně. Stavěli jsme pro tak náročné investory jako je E-on Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic, České dráhy, Škoda Power, ČEPS, MERO …Investovali jsme do vybavení firmy cca 15% hrubého zisku, podporujeme naše zaměstnance v získávání další kvalifikace, pokračujeme v řízení kvality dle normy ISO 9001-2001. Při tom všem se snažíme aktivní personální politikou vylepšit schopnost naší společnosti dodávat rychle a kvalitně široké spektrum prací. Vybíráme a třídíme subdodavatele tak, aby měl zákazník jistotu, že pod naší hlavičkou nevznikne zmetek. A pokud se přece jen nějaká chybička vloudí snažíme se chovat vstřícně.. Zkrátka a dobře máme Vás rádi (Vás všechny, kterým stojí za to číst naše stránky) a přáli bychom si abyste měli rádi nás. S přáním všeho dobrého do roku 2006 za Stazepo a.s. Tomáš Bradáč
 • Pokračují práce na izolaci systémem Remmers na stavbě obchodně administrativního centra Amadeus v Brně na Náměstí svobody.
 • Je dokončema první etapa sanace vlhkých sklepních prostor sídla firmy Olympus v Praze V Jirchářích.
 • Na konci května byly dokončeny práce na opravě oplocení v rozvodně e-ON v Bohunicích a stavební práce na rozvodně v Boskovicích.
 • 1.6.2005 Pomalu končí práce na opravách administrativního a výrobního areálu společnosti Merci. Pokračují práce na opěrných stěnách na stavbě Pisárecké křižovatky. Na konci května byla zahájena výstavba protihlukové stěny na stavbě D1 – úsek Vyškov Mořice pro Skansku DS a.s
 • 31.5.2005 Bylo dokončeno dílo – plot Čebín pro ČEPS a.s. a dokončují se rekonstrukce patek vedení 400kV č. V437
 • 12.4.2005 Začátkem měsíce byla zahájena výstavba 12-ti bytového družstevního domu v Mokré u Brna – v případě zájmu o byty v této lokalitě kontaktujte ing. Jiřinu Krajňákovou tel.541243352, 603825330
 • 26.1.2006 Tak a už zase hlavně pracovně. Provádíme práce na ŽST Štěpánov pro ČD a.s., zahajujeme rekonstrukce firemních prostor firmy Merci s.r.o., dokončujeme oplocení pro ČEPS, pokračujeme na stavbě opěrných zdí na křižovatce Hlinky. Čekáme jestli ta zima letos přijde nebo ne a snažíme se získat další zakázky na letošní rok. Zkrátka nic nového pod sluncem u stavební firmy v lednu.
 • 1.1.2005 Hektický konec r.2004 neumožnil pravidelné doplňování aktualit na tyto webové stránky, takže prvním zápisem letošního roku provedeme malé shrnutí. Nejdříve je třeba poděkovat všem zákazníkům, zaměstnancům i dodavatelům za spolupráci v loňském roce, která byla nezbytnou podmínkou pro úspěšné fungování naší společnosti v loňském roce a vyjádřit přání, aby tato spolupráce ve stejné nebo lépe větší míře pokračovala i v roce 2005. Loňský obrat Stazepa přesáhl 100 mil. Kč, průměrný stav zaměstnanců je 48, velká část zisku byla reinvestována do nákupu dopravní techniky, speciálních zařízení (stroj na šetrné pískování - čištění fasád, historických objektů) apod. Mezi hlavní zákazníky stále patří JME a.s., dnes e.on , Skanska, obec Drásov, ČD, ŘSD, realizovali jsme i zakázku pro Povodí Moravy nebo ŽS Brno, Strabag a další firmy a instituce. Novým důležitým zákazníkem je společnost Merci s.r.o., která s námi realizovala významnou investici do rozšíření vlastního areálu a na základě vzájemné dobré zkušenosti budeme s výstavbou pokračovat i letos. Podíleli a podílíme se na tak zajímavých stavbách jako je stavba železničního koridoru Olomouc Červenka, D1 Vyškov Mořice, výstavba mimoúrovňové křižovatky v Brně Pisárkách, výstavba areálu Vaňkovka, modernizace rozvoden v Líšni, Bohunicích atd. Navázali jsme úzkou spolupráci s nadnárodní společností SGS, která se zabývá zkušebnictvím v široké škále oborů, pokračujeme ve spolupráci s významnými dodavateli stavební chemie Degussa a Remmers rozšiřujeme portfolio našich subdodavatelů o další postupně prověřované firmy. Radikálně jsme inovovali systém řízení kvality ISO 9001:2001 a připravujeme se na již druhou recertifikaci v letošním roce. Zkrátka a dobře měli jsme dost práce, která jak doufáme celá směřovala k jedinému cíli. Stát se ještě lepším dodavatelem stavebních prací pro široké spektrum zákazníků. Stazepo - stavební firma pro Vás na míru bude platit i letos v roce 2005.

Rok 2004

 • 28.9.2004 Pokračují práce na opěrných zdech na křižovatce Hlinky, byly zahájeny práce na ekologizaci rozvodny JmE v Bohunicích, pokračují práce na výstavbě mostu v Tištíně, finišuje se na stavbě výrobní haly Merci (www.merci.cz), je dokončena první etapa inženýrských sítí v Drásově - zájemci o poslední volné pozemky kontaktujte firmu Gaute (www.gaute.cz)-dokončuje se oplocení v Čebíně (JmE a.s), intenzivně se pracuje na rekonstrukci rozvodny v Líšni. Zdokonalujeme systém řízení ISO tak, aby byl jednodušší, snáze aplikovatelný a účinněji pomáhal při prevenci nekvality...Zkrátka se nenudíme a to ani dnes - ve sváteční den.
 • 17.7.2004 Takže opět několik novinek. S potěšením konstatujeme, že jsme se dostali do společnosti několika málo firem, které mohou provádět izolační systémy firmy REMMERS, na které je poskytována záruka 10 let garantovaná přímo výrobcem. Stavební sezóna je v plném proudu. Dokončili jsem stavbu opěrných zdí v Pavlicích u Znojma. Dále byla dokončena stavba vrátnice pro ŘSaD na stavbě nové křižovatky v Brně na Hlinkách. Tato vrátnice byla postavena ve velmi krátkém termínu (od výkopu do předání 6týdnů) pod vedením pana Svobody. Po této úspěšně dokončené akci jsme se stali dodavateli dalších objektů na této stavbě jako jsou opěrné zdí nájezdových ramp a dalších drobných pozemních objektů. Byla dokončena stavba propustků pro ČD v Lidči, Grygově a ve Střeni. Ve Střeni byly dokončeny ještě další tři pozemní objekty. Dále pokračují práce na výstavbě hale v Brně Slatině pro firmu MERCI a také práce na koridoru ve Střeni. Příští týden budou zahájeny práce na rekonstrukci oplocení pro JME v rozvodně Čebín a také práce na stavbě nového mostu v Tištíně. Další nové akce jsou oprava nábřežních zdí v Letovicích pro povodí Moravy, rekonstrukce sociálních zařízení pro ISŠ Olomoucká. V projekčním oddělení firmy byla vypracována dokumentace na osazení sdružených piliřů pro stavebníky v obci Drásov. Dále jsou prováděny práce na projektu odbahnění nádrží v Brně Chrlicích (Ubr)
 • 21.5.2004 Od minulého zápisu do této rubriky byly dokončena úspěšně akce čištění kanalizace ve Štěpánově. Dále byly zahájeny práce na stavbě výrobní haly pro firmu Merci . Prakticky ve stejném okamžiku byly zahájeny práce na druhé části propustku v Horní Lidči - viz. r. 2003 a také stavba vrátnice na stavbě "Mimoúrovňové křižovatky v Brně na ulici Hlinky". Dokončujeme činnosti v Pavlicích a pokračujeme na výstavbě kanalizačních sítí v obci Drásov. Případným zájemcům nabízíme výstavbu dvou rodinných domů na vlastních pozemcích v obci Drásov nebo prodej stavebních parcel tamtéž. Úspěšně pokračují práce na zateplení panelového domu v Bohunicích pod vedením ing. Ivana Vaška. Také se nám podařilo získat dvě menší projekční zakázky pro město Brno. Jedna z nich je již dokončena, na druhé se pracuje. Příští týden zahajujeme první sanační práce pro MERO ČR v Kralupech nad Vltavou.
 • 15.4.2004 tento den oslavil pan Bronislav Dvořák svoje 50. narozeniny. Všichni zaměstanaci firmy STAZEPO mu přejí hodně štěstía zdraví do jeho dalších let.
 • 15.4.2004 Od posledního zápisu se změnil zapisovatel (asi budeme muset jednotlivé příspěvky podepisovat, když už nás píše více – doufám, že ne také cenzurovat). Dále jsme vyhráli výběrové řízení na provedení čištění kanalizace v obci Štěpánov,které se vzápětí ve spolupráci se společností Wombat začalo realizovat. Byly zahájeny práce na inženýrských sítích v obci Drásov. Pokračují práce na stavbě Opěrná zeď Pavlice ve spolupráci se společností Skanska DS a Firesta. Pokračují práce na objektech budovaných v rámci železničního koridoru Olomouc Červenka. Uzavřeli jsme smlouvu se společností Tomiremont na druhou etapu budování propustku v Horní Lidči. Zvítězili jsme ve výběrovém řízení na provádění projektové dokumentace – Přítok Svratky v Tuřanech.Objednatelem je Správa technických sítí Brno. DO ZASLOUŽENÉHO A JISTĚ DLOUHÉHO A SPOKOJENÉHO DŮCHODU ODCHÁZÍ PAN LUBOMÍR PAŘÍZEK– DĚKUJEME ZA ODVEDENOU PRÁCI (PRACOVAL PRO Stazepo a.s. OD JEHO ZALOŽENÍ 1996) Tak tolik jen stručně a pracovně.(Bradáč)
 • 8.3.2004 Už jsme doufali, že se počasí umoudřilo ale není tomu tak. Tento týden byla půdní vestavba na ulici Sibiřská přepuštěna spolupracující firmě. Tento týden byly zahájeny práce na stavbě v Pavlicích. Pan ředitel odjel s celousvojí rodinou na zaslouženou dovolenou do ALP. Přejeme mu hezký a ničím nerušený pobyt.
 • 1.3.2004 Byla dokončena rekonstrukce kanceláří v Brně-Pisárkách a bez vad a nedodělků předána investorovi. Gratulujeme našemu mladému stavbyvedoucímu Béďovi k jeho první šťastně dokončené stavbě. Dále byla uzavřena smlouva na budování opěrných zdí v Pavlicích u Znojma, kde bude příští týden zahájena práce podvedením našeho nového stavbyvedoucího pana Romana Svobody.
 • 23.2.2004 Byla zahájena první koridorová akce. Jedná se o akci ve Štěpánově.Vedením této stavby a všech dalších následujících byl pověřen Bedřich Konečný.
 • 16.2.2004 Byly zahájeny práce na dostavbě skladu a expedice pro firmu MERCI. Jedná se o vnitřní úpravy této stavby. Stavbyvedoucím je zde Jiří Špalek. Dálebyly zahájeny projektové práce na přístavbě garáží v našem areálu v Drásově.
 • 9.2.2004 Náš nejlepší pracovník odjel za odměnu na zájezd do teplých krajů. Po jeho návratu Vám ukáže fotky z jeho cesty. Počasí se stále nehodlá umoudřita proto jsou prováděny udržovací práce na našem stavebním dvoře a také na ubytovně v Drásově.
 • 2.2.2004 V Brně-Pisárkách byla zahájena druhá etapa výstavby kanceláří. Byla dokončenaoprava rozvodny v Brně-Líšni a dále byla předána stavba Oprava archivu a kuchyňky pro JME a.s. v Drásově.
 • 26.1.2004 Tak jako všichni stavbaři už s netrpělivostí čekáme na příchod pěkného počasí, ale zatím to nevypadá. Tento týden byla dokončena první etapa budování kanceláří v Pisárkách.Na ostatních stavbách se pracuje dále v plném nasazení.
 • 19.1.2004 Tak počasí stále nic a nutí nás dělat pouze práce v interiéru. Takže se pokračuje na započatých stavbách. K těmto stavbám ještě přibyly další stavby pro JME. V rámci této stavby se jedná o opravu vnitřních prostor v rozvodně22kV v Brně-Medlánkách a v Brně-Líšni. Stavbyvedoucím na těchto dvou akcích je Jiří Špalek.
 • 12.1.2004 Počasí nedovoluje provádět venkovní práce a proto jsme začali dělat práce uvnitř budov. Začali jsme budovat kanceláře pro firmu SKANSKA DS, která bude provádět rekonstrukci křižovatky v Brně-Pisárkách. Vedením této stavby byl pověřen Bedřich Konečný. Dále se dodělávají práce pro JME a.s. v Čebíně. Jedná se o rekonstrukci archivu a přilehlé kuchyňky. Na této stavbě působí jako stavbyvedoucíVladimír Bednárik. Někteří naši zaměstnanci se pustili do oprav strojů v naší dílně v Drásově.
 • 5.1.2004 Tak Vás všechny vítáme v novém roce. Je tu před námi opět plno práce. Jako každý rok proběhlo dnes na stavebním dvoře v Drásově školení BOZP, dále školení řidičů, lešenářů, vazačů, svářečů. Počasí nedovoluje provádět venkovní práce a proto jsmezačali dělat práce uvnitř budov.

Rok 2003

 • 14.9.2003 Rozhodli jsme se předělat naše internetové stránky do jiné podoby. Po dokončení této přeměny se opět budete dále setkávat v naší rubrice AKTUÁLNĚ.
 • 14.5.2003 je to hrozné jak ten čas letí. Rekonstrukce Špitálky byla v čase a ke spokojenosti investora dokončena. Od posledního zápisu jsme zahájili práce na 4 koridorových stavbách - některé drobnější už jsou dokončeny. Pracujeme intenzivně na D1 Vyškov Mořice. V Jestřebí stavíme krásný soukromý bazén, opravujeme bazén pro vojáky na Dobrovského, rybník pro hraběte Belcrediho a spoustu dalších zajímavých akcí. samozřejmě pokračujeme na silnici mezi Adamovem a Bílovicemi.
 • 25.2.2003 Mrzne a mrzne. Nicméně pracujeme na zakázce pro JME - rekonstrukce Špitálka, dokončujeme práce na OÚ Drásov a sem tam se pokusíme o činnost na D1 - Vyškovský potok (Loučkový). Snad příští týden již v plném nasazení. Pan Jaroslav Aster Slaví svoji 50. Takže všichni gratulujeme a přejeme zdraví a úspěchy.
 • 14.1.2003 Po delší odmlce jen stručná atualizace: Do konce roku 2002 jsme dokončili všechny stavby započaté a uvedené níže, navíc jsme zrealizovali zakázku pro Povodí Moravy a obec Kuřim - opěrná zeď na Kuřimce, provedli jsme tři drobnější stavby pro ČD v Hulíně a Tlumačově (fasády, plot, sanace podchodu), zahájili jsme několik drobnějších zakázek pro JME a na dvou význačnějších ještě pokračujeme v r. 2003. Byla úspěšně provedena sanace betonových konstrukcí na stavbě pro Mero ve Velké Bíteši - přečerpávací stanice ropy. Také jsme provedli první etapu na zakázce - Adamov Bílovice - opěrné zdi, kterou realizujeme pro nově vzniklou správu silnic Jihomoravského kraje jako hlavní subdodavatel a která bude pokračovat i v r. 2003. Naše spolupráce s firmou Llentab pokračuje a v současné chvíli montujeme jednu halu v Karviné a druhou pro firmu Volvo v Praze.

Rok 2002

 • 15.7.2002 Zahájena práce na subdodávce pro Povodí Moravy v Kroměříži. Zahájena výstavba haly Llentab na Vídeňské ulici v Brně.
 • 13.7.2002 dokončeny speciální práce pro Novou Huť v Ostravě - Rekonstrukce plynojemu
 • 1.7.2002 zahájeny práce na sanaci technologického objektu Vír pro Povodí Moravy. Na konci června provedeny rekonstrukční práce na dvou rozvodnách JmE a zahájena výstavba plotu na rozvodně Hustopeče.
 • 28.5.2002 první etapa opravy mostu Padochov je dokončena a předána spokojenému investorovi.
 • 24.5.2002 zahajujeme úpravy ve správní budově DS Holding v Brně.
 • 20.5.2002 propustky, hala v Karviné jsou dokončeny a předány.
 • 14.5. 2002 akce Mero Nelahozeves dokončena k bezvýhradné spokojenosti investora.
 • 10.5.2002 zahajujeme 1. etapu prací na povrchových úpravách nádrží MERO - Nelahozeves.
 • 6.5.2002 zahajujeme 1. etapu opravy mostu v Padochově - stříkané betony, sanace říms.
 • 18.3. 2002 zahajujeme výstavbu dvou propustků v rámci železničního koridoru. 9. stavba na železničním koridoru.
 • 11.3. 2002 zahajujeme stavbu protihlukové stěny Hulín. 8. stavba v rámci výstavby železničního koridoru.zahajujeme další montáž haly systému Llentab, tentokrát v Karviné.
 • 15.2.2002 byla v termínu a úspěšně předána vestavba Automedia
 • 10.2.2002 zahajujeme výstavbu haly firmy Vemag v České u Brna. Provádíme spodní stavbu a následně systém Llentab.
 • 7.01.2002 zahajujeme vestavbu v objektu Automedia Brno - investor Škoda auto a.s.

Rok 2001

 • 24.12. 2001 se nastěhovali první majitelé do RD v Lubné u rakovníka.
 • 14.12.2001 byla úspěšně zkolaudována stavba Technický izolát pro VURV Praha.
 • 10.12.2001 byla zahájena výstavba protihlukové stěny Říkovice - 7. stavba v rámci modernizace železničního koridoru.
 • 10.9.2001 bude zahájena stavba dvou hal "Technických izolátů" pro VURV v Praze.Opět se bude montovat systém Llentab.K 12.9.2001 odchází do důchodu p. Vladimír Jelínek, stavbyvedoucí naší firmy. Děkujeme mu za všechnu práci, kterou pro firmu vykonal a přejeme mu mnoho zdraví do dalších let.

 • V pondělí 3.9. kromě školního roku začne montáž haly systému Llentab pro firmu Linoplast v Kralicích na Hané, pod vedením Františka Dřevojana.

 • Dnešním dnem 30.8.2001 byla v termínu a v bezvadné kvalitě dokončena stavba "Sanace stanovišť čerpadel" v Kloboukách - investorem je firma MERO (mezinárodní ropovody) práce byla provedena jako subdodávka pro firmu Atalim.
 • Dnes 24.8.2001 byla úspěšně dokončena a předána stavba opěrné zdi v areálu VURV v Praze včetně požadovaných víceprací ve smluveném termínu.
 • 15.8. nastupuje do trvalého pracovního poměru ing. Bedřich Konečný na pozici technika- stavbyvedoucího. Vzápětí zahájí stavbu rodinné vily pro soukromého investora ve Zlíně.
 • 23.7. zahajujeme technicky náročnou sanaci betonových konstrukcí na přečerpávací stanici ropy v Kloboukách.
 • 14 dnů před smluveným termínem byly dokončena a následně předána hala - sklad soli vybudovaná pro SÚS Tábor. Děkujeme všem účastníkům slavnostního předání stavby za slova uznání. Obrázky z výstavby brzy zveřejníme.
 • 30.5.2001 byla předána bez vad a nedodělků stavba "Oprava mostu v Modřicích" pro SÚS Brno vekov. Objednatel hodnotí kvalitu práce jako velmi dobrou. Most opravdu svítí novotou a nemáme se za co stydět.
 • Martin Bednárik úspěšně odstranil nedodělky na stavbě rekonstrukce ČOV v Prostějově a stavbu 30.5.2001 předal bez vad a nedodělků.
 • Na základě výhry ve výběrovém řízení zahajujeme 4.6.2001 stavbu opěrné zdi v areálu VÚRV v Praze.
 • 9.května zahajujeme stavbu dvou propustků pro SSŽ Praha - naše 6.stavba v rámci výstavby železničního koridoru!
 • 7.května zahajujeme stavbu haly obrobny pro firmu Vrzal v Žarošicích.
 • 30.dubna přebírá pan Jelínek staveniště na stavbě Budovy SZZ v Říkovicích - objednatel DS Holding, investor ČD. Naše 5. stavba v rámci výstavby železničního koridoru!
 • Na stavebním veletrhu IBF 2001 v Brně zahájíme spolupráci s firmou Remmers - v oblasti sanací vlhkého zdiva a speciálních fasádních materiálů. Zodpovědný pracovník Stazepa je Martin Bednárik - tel 0602 770891
 • 17. dubna zahájíme stavbu skladu soli pro SÜS Tábor, po vítězství ve veřejné obchodní soutěži. Stavba bude probíhat společně s firmou Llentab - dodávka ocelové haly.
 • 8.března 2001 zahájíme stavbu rodinné vily v Praze Nebušicích.
 • 25.1.2001 byla v termínu a v bezvadné kvalitě dokončena stavba Rekonstrukce poštovního úřadu v Uníně. Stavbyvedoucí Martin Bednárik stavbu úspěšně předal.
 • Ve čtvrtek 18.1.2001 proběhlo poslední rozloučení s p. Rostislavem Brodeckým, strojníkem naší společnosti. ČEST JEHO PAMÁTCE.
 • Opékání proběhlo úspěšně, všichni absolvovali povinná školení lešenářů, vstřelovačů, vazačů, řidičů a bezpečnostní školení na závěr - není se tedy čeho bát a sezóna může začít. Děkuji všem za účast !
 • Zahájení pracovního roku 2001 proběhne 8.1.2001 v sokolovně Drásov, kde proběhne bezpečnostní školení a tradiční opékání prasete. Těšíme se na shledanou !
 • Na poslední valné hromadě společnosti odstoupil ing. Oldřich Holánek z funkce předsedy představenstva společnosti.
 • Do funkce předsedy představenstva byl zvolen ing. Tomáš Bradáč.
 • Uvolněné místo v dozorčí radě zaujal Jiří Špalek, technik společnosti Stazepo.

© Copyright Stazepo a.s.