TERMOGRAFIE

Malou investicí k velkým úsporám
panorama.jpg, 277kB

Firma STAZEPO a.s. nabízí jako součást svých služeb termografické měření ve
- Stavebnictví
- Průmyslu
- Solární energetice

Termografie častěji označovaná jako termovize je bezkontaktní měření teploty pomocí termovizní kamery. Je to metoda nejvhodnější pro diagnostiku tepelných ztrát objektů případně poruch na elektrozařízeních.

Co získáte při použití ve stavebnictví?
 • Zdokumentování případných závad na konstrukcích a sepsání odborného protokolu o termografickém měření
 • Naprosto objektivním způsobem prokážete, kde došlo k pochybení při realizaci novostaveb nebo je nutná oprava u starších objektů.
 • Nezpochybnitelný materiál, který můžete použít pro úspěšné jednání s nedbalým dodavatelem či pro návrh rekonstrukce objektu a úsporu nákladů.
 • Neopravujete co není třeba a zaměříte se na hlavní problémy.
 • Před koupí objektu zjistíte skutečný stav a rizika možných nákladů na dodatečné opravy.

1.jpg, 3,6kB 1.jpg, 3,6kB Nejvhodnější období pro měření jsou chladné měsíce !

Využití termografie ve stavebnictví
 • Měření interiéru a exteriéru budov, diagnostika tepelných mostů
 • Měření kvality zateplovacích systémů, závady
 • Měření kvality provedení zateplení střešního pláště
 • Porovnání domů před zateplením a po něm
 • Diagnostika pravděpodobnosti výskytu plísní a detekce rosného bodu
 • Kontrola poruch podlahového topení
 • Diagnostika poruch kanalizací a rozvodů vody
 • Posouzení účinnosti klimatizace
 • Diagnostika závad elektroinstalace, přehřívání
 • Identifikace závad novostaveb jako podklad k reklamacím
 • Zjištění stavu objektu před koupí

 • Termografie v průmyslu
 • Kontrola elektroinstalací, rozvaděčů, prevence požáru, přehřívání
 • Detekce poškozeného potrubí, kondenzace vlhkosti v konstrukci
 • Termovize jako kontrola průmyslových zařízení (prevence závad)

 • Kontrola fotovoltaických elektráren, solárních kolektorů
 • Detekce výrobních vad
 • Detekce vad z transportu, poškození
 • Identifikace vadných článků

 • Dokladem o měření termokamerou je protokol o zkoušce. Obsahuje popis objektu, podmínky měření, snímky rozložení povrchových teplot a kritických míst s únikem tepla a u elektrických zařízení popís problematického místa vy systému.
  Součástí protokolu je zjednodušený návrh na odstranění závad a zlepšení tepelně izolačních vlastností stavby.
  Požadujte tento protokol po stavebních firmách při provádění zateplení – před a po provedení.

  1.jpg, 3,6kB 1.jpg, 3,6kB Příklad z praxe:
  Zákazník se chystal v rámci rekonstrukce rekreačního objektu na provedení nové tepelné izolace střechy, která byla provedena již před 30ti lety a jemu se zdálo, že nedostatečně a z materiálů, které jsou již dnes zastaralé.
  Odhadovaný náklad byl kolem 250 tis. Kč.
  Po proměření kamerou – viz. obr. se zjistilo, že jediným problémem jsou střešní okna a investice do izolace střechy je zbytečná. Náklad na provedení měření se v jednom okamžiku vrátil zákazníkovi 100krát.

  Proč od nás?
  - Jsme schopni se přizpůsobit vašim požadavkům
  - Máme praxi v oboru stavebnictví od r. 1996
  - Nepopisujeme pouze stávající stav, navrhneme řešení

  Se svými požadavky se obraťte na
  Ing. Martin Bílek
  tel: +420 777 597 004  počítadlo přístupů ©2008   
  bc