Rok 2018 | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015 | Rok 2014 | Rok 2013 | Rok 2012 | Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009 | Rok 2008 | Rok 2007 | Rok 2006 | Rok 2005 | Rok 2004 | Rok 2003 | Rok 2002 | Rok 2001 |
  • A na závěr .... Rok utekl jako voda, navíc urychlený vlnou celosvětové finanční krize, které jsme si naštěstí kvůli množství práce ani nestačili všimnout. Neohroženi ani klesajícím kursem světových měn ani omezením developerských projektů zrealizovali jsme v tomto roce zakázky v celkovém objemu cca 110 mil Kč. Podařilo se nám nakonec stabilizovat skupinu našich techniků - stavbyvedoucích a posílili jsme oddělení přípravy o mladou projektantku ing. Němcovou. Pořídili jsme spoustu nového vybavení - zejména kvůli tomu, že nám spoustu starého v tomto roce různí lumpové ukradli (tři z nich půjdou v těchto dnech t.j. leden 09 před soud- budiž toto dobrou zprávou pro ostatní spolupostižené), obnovili vozový park. Zkrátka normálně jsme existovali jako zdravá firma. Pro zájemce o naše služby v oblasti půjčování systémového lešení jsme zřídili pobočku v Kralupech nad Vltavou. Rozhodně by se zde slušelo poděkovat jak všem našim zaměstnancům a subdodavatelům, tak i zejména našim zákazníkům, kteří nám zachovávají svou přízeň a opakovaně s námi spolupracují. Přejeme všem těmto a i naší konkurenci, která nás nenechá ustrnout na jednom místě, úspěšný rok 2009.
  • Stručný přehled toho co je za námi a před námi Naší společnosti se v letošním roce stále daří realizovat zakázky jak pro nové, tak pro stávající zákazníky. Zde je jen telegrafický výčet některých zakončených a rozpracovaných zakázek právě vrcholící stavební sezony. Pro E-on - rekonstrukce rozvodny Brno sever, komunikace na rozvodně Čebín, větší množství drobných stavebních úprav na různých rozvodnách, rekonstrukce v rozvodně v Konicích. Pro společnost Somerstone - Protihluková stěna v Modřicích (u Olympie). Pro OHL ZS - opěrná stěna v Nesovicích, protihluková opatření při rekonstrukci nádraží v Brně, stavební úpravy v měnírně Modřice. Pro společnost Merci - skladová a administrativní hala. Pro Skansku DS - přestavba hasičky v Břestu, ploty a komunikace na ulici Hradecká. Pro Firestu a.s. práce na rekonstrukci mostů Vážany. Pro OU Drásov - rekonstrukce budovy OÚ. Výstavba kompletní rozvodny pro větrný park ve Šternberku společně s firmou Senergos pro rakouského investora. Zkrátka a dobře je toho opět již za 100 mil. Kč a to sezona zdaleka nekončí.
  • První letošní Rok 08 začal a původně zimní počasí pomalu přechází do období lámajícího teplotní rekordy, takže i stavební práce se pomalu rozjíždějí. Realizujeme zakázky v Ostravě pro našeho staronového zákazníka OHL ŽS, stejně tak pro Skansku v Břestu. Dokončujeme a zahajujeme některé drobné stavby pro EoN a pomalu se chystáme na zahájení prací pro sdružení OHL ŽS - Skanska na objektech budovaných v rámci přestavby odstavného nádraží v Brně.
počítadlo přístupů ©2008   
bc