Rok 2018 | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015 | Rok 2014 | Rok 2013 | Rok 2012 | Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009 | Rok 2008 | Rok 2007 | Rok 2006 | Rok 2005 | Rok 2004 | Rok 2003 | Rok 2002 | Rok 2001 |
  • Je tu konec roku a jako obvykle běh našeho pracovního života předbíhá doplňování těchto aktualit – tak tedy do příštího roku si máme co předsevzít – budeme psát pilněji! Malé shrnutí roku 2005 – Realizovali jsme cca 20 staveb za celkem cca 100 mil Kč. Podíleli jsme se na tak významných zakázkách jako je stavba dálnice D1, železniční koridor, křižovatka Pisárky v Brně. Stavěli jsme pro tak náročné investory jako je E-on Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic, České dráhy, Škoda Power, ČEPS, MERO …Investovali jsme do vybavení firmy cca 15% hrubého zisku, podporujeme naše zaměstnance v získávání další kvalifikace, pokračujeme v řízení kvality dle normy ISO 9001-2001. Při tom všem se snažíme aktivní personální politikou vylepšit schopnost naší společnosti dodávat rychle a kvalitně široké spektrum prací. Vybíráme a třídíme subdodavatele tak, aby měl zákazník jistotu, že pod naší hlavičkou nevznikne zmetek. A pokud se přece jen nějaká chybička vloudí snažíme se chovat vstřícně.. Zkrátka a dobře máme Vás rádi (Vás všechny, kterým stojí za to číst naše stránky) a přáli bychom si abyste měli rádi nás. S přáním všeho dobrého do roku 2006 za Stazepo a.s. Tomáš Bradáč
  • Pokračují práce na izolaci systémem Remmers na stavbě obchodně administrativního centra Amadeus v Brně na Náměstí svobody.
  • Je dokončema první etapa sanace vlhkých sklepních prostor sídla firmy Olympus v Praze V Jirchářích.
  • Na konci května byly dokončeny práce na opravě oplocení v rozvodně e-ON v Bohunicích a stavební práce na rozvodně v Boskovicích.
  • 1.6.2005 Pomalu končí práce na opravách administrativního a výrobního areálu společnosti Merci. Pokračují práce na opěrných stěnách na stavbě Pisárecké křižovatky. Na konci května byla zahájena výstavba protihlukové stěny na stavbě D1 – úsek Vyškov Mořice pro Skansku DS a.s
  • 31.5.2005 Bylo dokončeno dílo – plot Čebín pro ČEPS a.s. a dokončují se rekonstrukce patek vedení 400kV č. V437
  • 12.4.2005 Začátkem měsíce byla zahájena výstavba 12-ti bytového družstevního domu v Mokré u Brna – v případě zájmu o byty v této lokalitě kontaktujte ing. Jiřinu Krajňákovou tel.541243352, 603825330
  • 26.1.2006 Tak a už zase hlavně pracovně. Provádíme práce na ŽST Štěpánov pro ČD a.s., zahajujeme rekonstrukce firemních prostor firmy Merci s.r.o., dokončujeme oplocení pro ČEPS, pokračujeme na stavbě opěrných zdí na křižovatce Hlinky. Čekáme jestli ta zima letos přijde nebo ne a snažíme se získat další zakázky na letošní rok. Zkrátka nic nového pod sluncem u stavební firmy v lednu.
  • 1.1.2005 Hektický konec r.2004 neumožnil pravidelné doplňování aktualit na tyto webové stránky, takže prvním zápisem letošního roku provedeme malé shrnutí. Nejdříve je třeba poděkovat všem zákazníkům, zaměstnancům i dodavatelům za spolupráci v loňském roce, která byla nezbytnou podmínkou pro úspěšné fungování naší společnosti v loňském roce a vyjádřit přání, aby tato spolupráce ve stejné nebo lépe větší míře pokračovala i v roce 2005. Loňský obrat Stazepa přesáhl 100 mil. Kč, průměrný stav zaměstnanců je 48, velká část zisku byla reinvestována do nákupu dopravní techniky, speciálních zařízení (stroj na šetrné pískování - čištění fasád, historických objektů) apod. Mezi hlavní zákazníky stále patří JME a.s., dnes e.on , Skanska, obec Drásov, ČD, ŘSD, realizovali jsme i zakázku pro Povodí Moravy nebo ŽS Brno, Strabag a další firmy a instituce. Novým důležitým zákazníkem je společnost Merci s.r.o., která s námi realizovala významnou investici do rozšíření vlastního areálu a na základě vzájemné dobré zkušenosti budeme s výstavbou pokračovat i letos. Podíleli a podílíme se na tak zajímavých stavbách jako je stavba železničního koridoru Olomouc Červenka, D1 Vyškov Mořice, výstavba mimoúrovňové křižovatky v Brně Pisárkách, výstavba areálu Vaňkovka, modernizace rozvoden v Líšni, Bohunicích atd. Navázali jsme úzkou spolupráci s nadnárodní společností SGS, která se zabývá zkušebnictvím v široké škále oborů, pokračujeme ve spolupráci s významnými dodavateli stavební chemie Degussa a Remmers rozšiřujeme portfolio našich subdodavatelů o další postupně prověřované firmy. Radikálně jsme inovovali systém řízení kvality ISO 9001:2001 a připravujeme se na již druhou recertifikaci v letošním roce. Zkrátka a dobře měli jsme dost práce, která jak doufáme celá směřovala k jedinému cíli. Stát se ještě lepším dodavatelem stavebních prací pro široké spektrum zákazníků. Stazepo - stavební firma pro Vás na míru bude platit i letos v roce 2005.
počítadlo přístupů ©2008   
bc