Rok 2018 | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015 | Rok 2014 | Rok 2013 | Rok 2012 | Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009 | Rok 2008 | Rok 2007 | Rok 2006 | Rok 2005 | Rok 2004 | Rok 2003 | Rok 2002 | Rok 2001 |
 • 28.9.2004 Pokračují práce na opěrných zdech na křižovatce Hlinky, byly zahájeny práce na ekologizaci rozvodny JmE v Bohunicích, pokračují práce na výstavbě mostu v Tištíně, finišuje se na stavbě výrobní haly Merci (www.merci.cz), je dokončena první etapa inženýrských sítí v Drásově - zájemci o poslední volné pozemky kontaktujte firmu Gaute (www.gaute.cz)-dokončuje se oplocení v Čebíně (JmE a.s), intenzivně se pracuje na rekonstrukci rozvodny v Líšni. Zdokonalujeme systém řízení ISO tak, aby byl jednodušší, snáze aplikovatelný a účinněji pomáhal při prevenci nekvality...Zkrátka se nenudíme a to ani dnes - ve sváteční den.
 • 17.7.2004 Takže opět několik novinek. S potěšením konstatujeme, že jsme se dostali do společnosti několika málo firem, které mohou provádět izolační systémy firmy REMMERS, na které je poskytována záruka 10 let garantovaná přímo výrobcem. Stavební sezóna je v plném proudu. Dokončili jsem stavbu opěrných zdí v Pavlicích u Znojma. Dále byla dokončena stavba vrátnice pro ŘSaD na stavbě nové křižovatky v Brně na Hlinkách. Tato vrátnice byla postavena ve velmi krátkém termínu (od výkopu do předání 6týdnů) pod vedením pana Svobody. Po této úspěšně dokončené akci jsme se stali dodavateli dalších objektů na této stavbě jako jsou opěrné zdí nájezdových ramp a dalších drobných pozemních objektů. Byla dokončena stavba propustků pro ČD v Lidči, Grygově a ve Střeni. Ve Střeni byly dokončeny ještě další tři pozemní objekty. Dále pokračují práce na výstavbě hale v Brně Slatině pro firmu MERCI a také práce na koridoru ve Střeni. Příští týden budou zahájeny práce na rekonstrukci oplocení pro JME v rozvodně Čebín a také práce na stavbě nového mostu v Tištíně. Další nové akce jsou oprava nábřežních zdí v Letovicích pro povodí Moravy, rekonstrukce sociálních zařízení pro ISŠ Olomoucká. V projekčním oddělení firmy byla vypracována dokumentace na osazení sdružených piliřů pro stavebníky v obci Drásov. Dále jsou prováděny práce na projektu odbahnění nádrží v Brně Chrlicích (Ubr)
 • 21.5.2004 Od minulého zápisu do této rubriky byly dokončena úspěšně akce čištění kanalizace ve Štěpánově. Dále byly zahájeny práce na stavbě výrobní haly pro firmu Merci . Prakticky ve stejném okamžiku byly zahájeny práce na druhé části propustku v Horní Lidči - viz. r. 2003 a také stavba vrátnice na stavbě "Mimoúrovňové křižovatky v Brně na ulici Hlinky". Dokončujeme činnosti v Pavlicích a pokračujeme na výstavbě kanalizačních sítí v obci Drásov. Případným zájemcům nabízíme výstavbu dvou rodinných domů na vlastních pozemcích v obci Drásov nebo prodej stavebních parcel tamtéž. Úspěšně pokračují práce na zateplení panelového domu v Bohunicích pod vedením ing. Ivana Vaška. Také se nám podařilo získat dvě menší projekční zakázky pro město Brno. Jedna z nich je již dokončena, na druhé se pracuje. Příští týden zahajujeme první sanační práce pro MERO ČR v Kralupech nad Vltavou.
 • 15.4.2004 tento den oslavil pan Bronislav Dvořák svoje 50. narozeniny. Všichni zaměstanaci firmy STAZEPO mu přejí hodně štěstía zdraví do jeho dalších let.
 • 15.4.2004 Od posledního zápisu se změnil zapisovatel (asi budeme muset jednotlivé příspěvky podepisovat, když už nás píše více – doufám, že ne také cenzurovat). Dále jsme vyhráli výběrové řízení na provedení čištění kanalizace v obci Štěpánov,které se vzápětí ve spolupráci se společností Wombat začalo realizovat. Byly zahájeny práce na inženýrských sítích v obci Drásov. Pokračují práce na stavbě Opěrná zeď Pavlice ve spolupráci se společností Skanska DS a Firesta. Pokračují práce na objektech budovaných v rámci železničního koridoru Olomouc Červenka. Uzavřeli jsme smlouvu se společností Tomiremont na druhou etapu budování propustku v Horní Lidči. Zvítězili jsme ve výběrovém řízení na provádění projektové dokumentace – Přítok Svratky v Tuřanech.Objednatelem je Správa technických sítí Brno. DO ZASLOUŽENÉHO A JISTĚ DLOUHÉHO A SPOKOJENÉHO DŮCHODU ODCHÁZÍ PAN LUBOMÍR PAŘÍZEK– DĚKUJEME ZA ODVEDENOU PRÁCI (PRACOVAL PRO Stazepo a.s. OD JEHO ZALOŽENÍ 1996) Tak tolik jen stručně a pracovně.(Bradáč)
 • 8.3.2004 Už jsme doufali, že se počasí umoudřilo ale není tomu tak. Tento týden byla půdní vestavba na ulici Sibiřská přepuštěna spolupracující firmě. Tento týden byly zahájeny práce na stavbě v Pavlicích. Pan ředitel odjel s celousvojí rodinou na zaslouženou dovolenou do ALP. Přejeme mu hezký a ničím nerušený pobyt.
 • 1.3.2004 Byla dokončena rekonstrukce kanceláří v Brně-Pisárkách a bez vad a nedodělků předána investorovi. Gratulujeme našemu mladému stavbyvedoucímu Béďovi k jeho první šťastně dokončené stavbě. Dále byla uzavřena smlouva na budování opěrných zdí v Pavlicích u Znojma, kde bude příští týden zahájena práce podvedením našeho nového stavbyvedoucího pana Romana Svobody.
 • 23.2.2004 Byla zahájena první koridorová akce. Jedná se o akci ve Štěpánově.Vedením této stavby a všech dalších následujících byl pověřen Bedřich Konečný.
 • 16.2.2004 Byly zahájeny práce na dostavbě skladu a expedice pro firmu MERCI. Jedná se o vnitřní úpravy této stavby. Stavbyvedoucím je zde Jiří Špalek. Dálebyly zahájeny projektové práce na přístavbě garáží v našem areálu v Drásově.
 • 9.2.2004 Náš nejlepší pracovník odjel za odměnu na zájezd do teplých krajů. Po jeho návratu Vám ukáže fotky z jeho cesty. Počasí se stále nehodlá umoudřita proto jsou prováděny udržovací práce na našem stavebním dvoře a také na ubytovně v Drásově.
 • 2.2.2004 V Brně-Pisárkách byla zahájena druhá etapa výstavby kanceláří. Byla dokončenaoprava rozvodny v Brně-Líšni a dále byla předána stavba Oprava archivu a kuchyňky pro JME a.s. v Drásově.
 • 26.1.2004 Tak jako všichni stavbaři už s netrpělivostí čekáme na příchod pěkného počasí, ale zatím to nevypadá. Tento týden byla dokončena první etapa budování kanceláří v Pisárkách.Na ostatních stavbách se pracuje dále v plném nasazení.
 • 19.1.2004 Tak počasí stále nic a nutí nás dělat pouze práce v interiéru. Takže se pokračuje na započatých stavbách. K těmto stavbám ještě přibyly další stavby pro JME. V rámci této stavby se jedná o opravu vnitřních prostor v rozvodně22kV v Brně-Medlánkách a v Brně-Líšni. Stavbyvedoucím na těchto dvou akcích je Jiří Špalek.
 • 12.1.2004 Počasí nedovoluje provádět venkovní práce a proto jsme začali dělat práce uvnitř budov. Začali jsme budovat kanceláře pro firmu SKANSKA DS, která bude provádět rekonstrukci křižovatky v Brně-Pisárkách. Vedením této stavby byl pověřen Bedřich Konečný. Dále se dodělávají práce pro JME a.s. v Čebíně. Jedná se o rekonstrukci archivu a přilehlé kuchyňky. Na této stavbě působí jako stavbyvedoucíVladimír Bednárik. Někteří naši zaměstnanci se pustili do oprav strojů v naší dílně v Drásově.
 • 5.1.2004 Tak Vás všechny vítáme v novém roce. Je tu před námi opět plno práce. Jako každý rok proběhlo dnes na stavebním dvoře v Drásově školení BOZP, dále školení řidičů, lešenářů, vazačů, svářečů. Počasí nedovoluje provádět venkovní práce a proto jsmezačali dělat práce uvnitř budov.
počítadlo přístupů ©2008   
bc