Rok 2018 | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015 | Rok 2014 | Rok 2013 | Rok 2012 | Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009 | Rok 2008 | Rok 2007 | Rok 2006 | Rok 2005 | Rok 2004 | Rok 2003 | Rok 2002 | Rok 2001 |
 • 15.7.2002 Zahájena práce na subdodávce pro Povodí Moravy v Kroměříži. Zahájena výstavba haly Llentab na Vídeňské ulici v Brně.
 • 13.7.2002 dokončeny speciální práce pro Novou Huť v Ostravě - Rekonstrukce plynojemu
 • 1.7.2002 zahájeny práce na sanaci technologického objektu Vír pro Povodí Moravy. Na konci června provedeny rekonstrukční práce na dvou rozvodnách JmE a zahájena výstavba plotu na rozvodně Hustopeče.
 • 28.5.2002 první etapa opravy mostu Padochov je dokončena a předána spokojenému investorovi.
 • 24.5.2002 zahajujeme úpravy ve správní budově DS Holding v Brně.
 • 20.5.2002 propustky, hala v Karviné jsou dokončeny a předány.
 • 14.5. 2002 akce Mero Nelahozeves dokončena k bezvýhradné spokojenosti investora.
 • 10.5.2002 zahajujeme 1. etapu prací na povrchových úpravách nádrží MERO - Nelahozeves.
 • 6.5.2002 zahajujeme 1. etapu opravy mostu v Padochově - stříkané betony, sanace říms.
 • 18.3. 2002 zahajujeme výstavbu dvou propustků v rámci železničního koridoru. 9. stavba na železničním koridoru.
 • 11.3. 2002 zahajujeme stavbu protihlukové stěny Hulín. 8. stavba v rámci výstavby železničního koridoru.zahajujeme další montáž haly systému Llentab, tentokrát v Karviné.
 • 15.2.2002 byla v termínu a úspěšně předána vestavba Automedia
 • 10.2.2002 zahajujeme výstavbu haly firmy Vemag v České u Brna. Provádíme spodní stavbu a následně systém Llentab.
 • 7.01.2002 zahajujeme vestavbu v objektu Automedia Brno - investor Škoda auto a.s.
počítadlo přístupů ©2008   
bc