Rok 2018 | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015 | Rok 2014 | Rok 2013 | Rok 2012 | Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009 | Rok 2008 | Rok 2007 | Rok 2006 | Rok 2005 | Rok 2004 | Rok 2003 | Rok 2002 | Rok 2001 |
 • Prosincová Krátké shrnutí na konec roku. 2017: rok obratů - obrat jsme obrátili z klesající trajektorie do strmého růstu - +48% cca 95 milionů a ziskovost jsme obrátili do propadu -2,5mil. To není dobré...Pozitivní je snad jen to, že víme proč. Jak už to bývá, souhra několika nepříznivých faktorů - realizovali jsme několik zakázek nasmlouvaných ještě v dobách poklesu, tedy jsme nabídli objednatelům lepší ceny než (jak se ukázalo) bylo zdrávo a zároveň byl letošní rok rokem všeobecného růstu - všeho, kromě nezaměstnanosti. V důsledku jsme zaplatili za spoustu věcí víc a zároveň jsme museli spolupracovat s lidmi, kteří se ukázali jako nepoužitelní. Minulost nezměníme, pracujeme na budoucnosti - s lidmi jsme se rozloučili, ty co jsme si nechali jsme namotivovali, už od poloviny roku nabízíme naše práce za vyšší ceny (a ono se to daří - smluv máme podpepsáno už za asi 40 milionů na příští rok) a co je nepříjemné - museli jsme trochu utratit z finančního polštáře co jsme si za minulé roky nastřádali. Každopádně máme chuť pokračovat jako firma s dobrou pověstí, kterou jsme si pracně vybudovali. K zákazníkům se budeme chovat stále stejně, tedy férově a věříme, Že ti stávající nám zůstanou věrní a případní noví budou rádi, že nás našli. Co jsme vloni postavili: Halu na sklizeň pro Agroprogres u Opavy, dokončili jsme halu pro KPB Bučovice, postavili halu s administrativou pro Nerezové materiály - ano, s těmi halami se roztrhnul pytel. Nástupiště, protihlukovou stěnu, kanalizace a budovy ve stanici Kuřim, Několik menších akcí pro Depo kolejových vozidel v Brně, rekonstrukce podlah pro ČD Caro v Brně a Břeclavi, dokončili jsme mosty na silnici do Bzence, postavili jsme portihlukovou stěnu na D3, Několik mneších akcí pro Eon v Čebíně, Velkém Meziříčí, Hustopečích, most pro průmyslovou zónu v Kuřimi, začali jsme stavět singletrail pro cyklisty v Mariánském údolí u Brna a určitě jsem ještě na něco zapomněl.
 • Květnová Od posledního zápisu zde, došlo k praktickému dokončení výrobní haly pro společnost KPB intra, která se bude předávat začtkem června. Pracujeme na objektech : protihluková stěna, zastřešení nástupiště, kanalizace a opravy budov na stavbě modernizace ŽST Kuřim. Cca v polovině jsou práce na stavbě skladově haly na obiloviny pro Agroprogres Kateřinky, zhruba ve stejné fázi jsou práce na protihlukové stěně na D3 u Veselí nad Lužnicí - Bošilce. Zahájili jsme též práce na výstavbě skladové haly pro nového investora - firmu Nerezové materiály v Uherském Hradišti. Pokračujeme na rekonstrukci mostů na silnici do Bzence. Přvítali jsme v našich řadách dva nové stavbyvedoucí pány Hynka Zigmunda a Ladislava Vašulku, kterým tímto přeji mnoho pracovních úspěchů.
 • Lednová Ačkoliv velmi mrazivý, tak pro naši společnost poměrně pracovně nabitý začátek roku.
  Začínali jsme sice neobvykle až 9.ledna obvyklým bezpečnostním školením, ale ukázalo se to býti moudrým rozhodnutím, protože všude byla stejně taková kosa, že se nedalo dělat nikde nic.
  Schopnost vedení společnosti předvídat vývoj počasí na několik týdnů dopředu není nikdy k zahození.
  Takže v druhé polovině ledna již pilně pracujeme na zakázce pro Depo kolejových vozidel v Brně, kterou jsme získali ve výběrovém řízení těsně před koncem roku. Pokračujeme na stavbě průmyslové haly v Bučovicích pro KPB Intra a zahájili jsme práce na stavbě modernizace trati Brno Kuřim včetně nádraží, konkrétně na technologických budovách pro sdružení Subterra- OHL ŽS. Pokud počasí dovolí tak by se v polovině února měla rozjet další etapa opravy mostů na silnici do Bzence. Pracujeme společně s firmou Femont na přípravě stavby haly por skaldování obilí pro společnost Agroprogres, která by se měla zahájit nejlépe v březnu, aby tam už letošní úroda mohla být uskladněna. Ostatní stavby jsou zatím před podpisem smlouvy o dílo, tak je zatím nebudu komentovat, abych něco nezakřikl.
  Také momentálně probíhá výběrové řízení na pozici stavbyvedoucího v naší společnosti, tak kdo máte zájem, tak napište - šance tu je.
počítadlo přístupů ©2008   
bc