Rok 2018 | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015 | Rok 2014 | Rok 2013 | Rok 2012 | Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009 | Rok 2008 | Rok 2007 | Rok 2006 | Rok 2005 | Rok 2004 | Rok 2003 | Rok 2002 | Rok 2001 |
  • Sezóna v plném proudu Jen pro pořádek a pro historii uveřejňuji přehled zakázek realizovaných v této sezóně naší firmou. V první řadě je to 10 objektů vodojemů v rámci stavby "Zlepšení kvality pitné vody na Znojemsku" a to pro sdružení firem firmu Imos Brno - Arko, dále stavební práce na rozvodně Nedakonice, kde investorem je SŽDC a my jsme dodavatelem sdružení firem OHL ŽS a Signalbau. Již předaná je stavba protihlukové stěny v Kuřimi (železnice). Provádíme rekonstrukci rozvodny Tvrdonice (Eon), dokončili jsme rozvodnu pro firmu Fatra v Napajedlích, intenzivně pracujeme na projektové dokumentaci nové haly pro firmu Marbach, provedli jsme několik drobností pro Siemens v Drásově a jako již tradičně provádíme několik menších akcí v rámci rekonstrukcí a údržby rozvodem pro Eon. Před podpisem smlouvy je společná akce s GA Energo - rekonstrukce vedení VN (Husovice -Sokolnice), kde nás čeká cca 100 podpěrných bodů.
  • První Dnes je 2.1.2013 takže si zatím přečtěte poslední aktualitu r. 2012.
počítadlo přístupů ©2008   
bc