Rok 2018 | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015 | Rok 2014 | Rok 2013 | Rok 2012 | Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009 | Rok 2008 | Rok 2007 | Rok 2006 | Rok 2005 | Rok 2004 | Rok 2003 | Rok 2002 | Rok 2001 |
  • Shrnutí Sezona je úspěšně za námi. Ano, úspěšně, přes veškerý pesimismus chrlící se na nás z médií skoro každý den. Podařilo se zejména díky úsilí pana Grunwalda (starosty obce Malhostovice) dořešit čerpání dotace, o které jsem se zmiňoval v prvním letošním příspěvku a tudíž i naše společnost dostala nakonec zaplaceno za odvedenou práci a společně s firmou Imos jsme si mohli oddechnout. Takže ještě jednou pane starosto děkujeme, že jste neutekl od rozdělané práce a dotáhl věc do zdárného konce přes mnohá protivenství o nichž víte nejlépe sám. Z pohledu čísel jsme skončili zase s o něco menším obratem než vloni, ale s téměř stejným ziskem, takže můžeme být spokojeni. Navíc jsme ke konci roku úspěšně realizovali několik zakázek, které nám přinesly nejen spokojenost zákazníků, ale určitý zisk, takže opět spokojenost. Podařilo se zdárně provést náročnou rekonstrukci prostor v Siemensu v Drásově, včas dokončit a předat organizačně náročnou opravu 160 ks podpěrných patek pro Eon (resp. Senergos), zahájit rekonstrukci rozvodny pro Fatru Napajedla a úspěšně spolupracoavat s firmou Moravostav na realizaci recyklačního střediska Asekol u Jihlavy. Také jsme ke všeobecné spokojenosti provedli práce na našich objektech na stavbě Střelenského tunelu a v neposlední řadě provedli několik drobnějších akcí pro Eon. Také rozvodny ve Veselí nad Lužnicí a Jeřmanicích jsou dokončené nebo těsně před dokončením. Děkuji i na tomto místě všem zaměstnancům a partnerům společnosti za spolupráci a přeji všem zdraví, optimismus a trochu toho štěstí v nadcházejícím roce. Tomáš Bradáč
  • Akce Spíše jen pro pořádek a aktuálnost je zde seznam akcí, které realizujeme a budeme relizovat v první polovině roku. Dokončujeme halu pro KPB Intra v Bučovicích pro Senergos a.s. Rekonstrukce rozvodny ČEZ v Jeřmanicích pro GA Energo. Rekonstrukce rozvodny Veselí nad Lužnicí pro Eon servisní. Dokončíme kanalizaci v Čebíně pro soukromé investory. Zrealizujeme most a propustky na akci - rekonstrukce Střelenskéhu tunelu pro Subterru. Dokončíme sanaci mostu v Měrovicích pro Tomi Remont. Zahájíme výstavbu dalšího objektu pro Vinařství Kovacs. . p.s. děkuji Martinu D. za faktickou připomínku. Všichni říkáme "střelenej tunel" tak se může chybička vloudit :-)
  • Nová sezona Novou sezonu jsme zahájili s velkým balvanem neuhrazeného dluhu, který vznikl díky neschopnosti obcí Malhostovice a Drásov vyřídit včas financování již téměř dokončené kanalizace. A tudíž dluží dodavatelům ohromné částky. Nejvíce firmě Imos, méně firmě Mertastav a nejméně, ale přesto je to mnoho milionů naší společnosti. Věříme v narovnání situace v dohledné době a zatím bojujeme jak se dá.
počítadlo přístupů ©2008   
bc