Rok 2018 | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015 | Rok 2014 | Rok 2013 | Rok 2012 | Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009 | Rok 2008 | Rok 2007 | Rok 2006 | Rok 2005 | Rok 2004 | Rok 2003 | Rok 2002 | Rok 2001 |
 • 24.12. 2001 se nastěhovali první majitelé do RD v Lubné u rakovníka.
 • 14.12.2001 byla úspěšně zkolaudována stavba Technický izolát pro VURV Praha.
 • 10.12.2001 byla zahájena výstavba protihlukové stěny Říkovice - 7. stavba v rámci modernizace železničního koridoru.
 • 10.9.2001 bude zahájena stavba dvou hal "Technických izolátů" pro VURV v Praze.
  Opět se bude montovat systém Llentab.
 • K 12.9.2001 odchází do důchodu p. Vladimír Jelínek, stavbyvedoucí naší firmy. Děkujeme mu za všechnu práci, kterou pro firmu vykonal a přejeme mu mnoho zdraví do dalších let.
 • V pondělí 3.9. kromě školního roku začne montáž haly systému Llentab pro firmu Linoplast v Kralicích na Hané, pod vedením Františka Dřevojana.
 • Dnešním dnem 30.8.2001 byla v termínu a v bezvadné kvalitě dokončena stavba "Sanace stanovišť čerpadel" v Kloboukách - investorem je firma MERO (mezinárodní ropovody) práce byla provedena jako subdodávka pro firmu Atalim.
 • Dnes 24.8.2001 byla úspěšně dokončena a předána stavba opěrné zdi v areálu VURV v Praze včetně požadovaných víceprací ve smluveném termínu.
 • 15.8. nastupuje do trvalého pracovního poměru ing. Bedřich Konečný na pozici technika- stavbyvedoucího. Vzápětí zahájí stavbu rodinné vily pro soukromého investora ve Zlíně.
 • 23.7. zahajujeme technicky náročnou sanaci betonových konstrukcí na přečerpávací stanici ropy v Kloboukách.
 • 14 dnů před smluveným termínem byly dokončena a následně předána hala - sklad soli vybudovaná pro SÚS Tábor. Děkujeme všem účastníkům slavnostního předání stavby za slova uznání. Obrázky z výstavby brzy zveřejníme.
 • 30.5.2001 byla předána bez vad a nedodělků stavba "Oprava mostu v Modřicích" pro SÚS Brno vekov. Objednatel hodnotí kvalitu práce jako velmi dobrou. Most opravdu svítí novotou a nemáme se za co stydět.
 • Martin Bednárik úspěšně odstranil nedodělky na stavbě rekonstrukce ČOV v Prostějově a stavbu 30.5.2001 předal bez vad a nedodělků.
 • Na základě výhry ve výběrovém řízení zahajujeme 4.6.2001 stavbu opěrné zdi v areálu VÚRV v Praze.
 • 9.května zahajujeme stavbu dvou propustků pro SSŽ Praha - naše 6.stavba v rámci výstavby železničního koridoru!
 • 7.května zahajujeme stavbu haly obrobny pro firmu Vrzal v Žarošicích.
 • 30.dubna přebírá pan Jelínek staveniště na stavbě Budovy SZZ v Říkovicích - objednatel DS Holding, investor ČD. Naše 5. stavba v rámci výstavby železničního koridoru!
 • Na stavebním veletrhu IBF 2001 v Brně zahájíme spolupráci s firmou Remmers - v oblasti sanací vlhkého zdiva a speciálních fasádních materiálů. Zodpovědný pracovník Stazepa je Martin Bednárik - tel 0602 770891
 • 17. dubna zahájíme stavbu skladu soli pro SÜS Tábor, po vítězství ve veřejné obchodní soutěži. Stavba bude probíhat společně s firmou Llentab - dodávka ocelové haly.
 • 8.března 2001 zahájíme stavbu rodinné vily v Praze Nebušicích.
 • 25.1.2001 byla v termínu a v bezvadné kvalitě dokončena stavba Rekonstrukce poštovního úřadu v Uníně. Stavbyvedoucí Martin Bednárik stavbu úspěšně předal.
 • Ve čtvrtek 18.1.2001 proběhlo poslední rozloučení s p. Rostislavem Brodeckým, strojníkem naší společnosti. ČEST JEHO PAMÁTCE.
 • Opékání proběhlo úspěšně, všichni absolvovali povinná školení lešenářů, vstřelovačů, vazačů, řidičů a bezpečnostní školení na závěr - není se tedy čeho bát a sezóna může začít. Děkuji všem za účast !
 • Zahájení pracovního roku 2001 proběhne 8.1.2001 v sokolovně Drásov, kde proběhne bezpečnostní školení a tradiční opékání prasete. Těšíme se na shledanou !
 • Na poslední valné hromadě společnosti odstoupil ing. Oldřich Holánek z funkce předsedy představenstva společnosti.
 • Do funkce předsedy představenstva byl zvolen ing. Tomáš Bradáč.
 • Uvolněné místo v dozorčí radě zaujal Jiří Špalek, technik společnosti Stazepo.
počítadlo přístupů ©2008   
bc